Prijs huisvuilzakken x3 in Genk!!

De CD&V/NV-A wil de prijs van de grijze afvalzakken verhogen van 0,37 euro tot 1,00 euro per stuk! Het Schepencollege heeft dit beslist en zal het aan de gemeenteraad voorstellen. Wij vinden dit in een tijd dat iedereen klaagt over de enorme stijging van het dagdagelijks levensonderhoud onverantwoord. Benzine, huisbrandolie of gas, voeding, elektriciteit, water, …alles wordt duurder. “Nu wil de CD&V/NV-A de afvalbelasting ook nog verhogen, onder het mom van het ‘selectief inzamelen’ te bevorderen. De Genkenaren sorteren reeds heel goed, onze containerparken zijn een groot succes, wij begrijpen deze beslissing niet.”

PROgenk pleit al jarenlang voor het afschaffen van de onrechtvaardige forfaitaire huisvuilbelasting van 62,00 euro per gezin. Deze belasting houdt immers geen rekening met het inkomen en ook niet met de hoeveelheid afval, die een gezin produceert.
“De prijs voor de huisvuilzakken (0,375 euro) was de enige bijsturing: wie veel afval produceert, verbruikt veel grijze huisvuilzakken en betaalt dus meer. Uit onderzoek blijkt dat de sociaal zwakkeren minder sorteren en dus meer restafval in de grijze zakken duwen. Zij zullen dus het sterkst getroffen worden door deze verdrievoudiging van de prijs voor de huisvuilzakken”, zeggen Armand GHIJSENS en Patrick UMINSKI.

“Het ogenblik is nochtans uiterst geschikt om de forfaitaire afvalbelasting af te schaffen. De Vlaamse regering wil de steden en gemeenten helpen bij het aflossen van de schulden door een bijzondere toelage van 100 euro per inwoner. Voor Genk betekent dit een enorm bedrag van 6,3 miljoen euro!!! Door de grote prestige projecten (stadsplein, C-Mine, sportcentrum, …) is de schuldpositie van Genk op korte tijd sterk verslechterd”, zegt Armand GHIJSENS. “In 2003 ging 9,46% van de totale uitgaven van de stad naar ‘schulduitgaven’. Vanaf 2004 werd een stijgende lijn ingezet. In 2008 bereiken de schulduitgaven de drempel van 12%. Dit wil zeggen dat 1 euro op 8 moet dienen om schulden af te betalen.”
De Vlaamse Regering verbindt sterke voorwaarden aan de bijzondere toelage: geen belastingverhogingen in 2009 én ‘afschaffen van de forfaitaire belastingen’. De afvalbelasting brengt jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen euro op.
“Wij pleiten ervoor om resoluut te kiezen voor de afschaffing van de afvalbelasting én om de huidige prijs voor de afvalzakken niet te verhogen. Als we dit niet doen laten we 6,3 miljoen euro, of de opbrengst van 4 jaren afvalbelasting aan de Genkenaren voorbij gaan. We kunnen onze schuld (9,4 miljoen euro) drastisch afbouwen, zodat we naast de prestige projecten ook weer echt kunnen investeren in de leefbaarheid van de wijken” besluiten Armand GHIJSENS en Patrick UMINSKI.

Geplaatst op 05/12/2007, in Uncategorized. Markeer de permalink als favoriet. Reacties uitgeschakeld voor Prijs huisvuilzakken x3 in Genk!!.

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: