Maandelijks archief: mei 2008

PERSBERICHT : Huren INDI recorder mogelijk maken!

Het digitaal kijken zit in Limburg in de lift. Alsmaar meer mensen schakelen over van analoog naar digitaal TV kijken. Dat INDI kan beschikken over het performant kabeldistributienet van Infrax en dit gekoppeld aan een degelijke service zullen hier ongetwijfeld aan hebben bijgedragen.

“Om het succesverhaal verder een duw in de rug te geven, stellen wij voor om voor de klanten een huurformule te ontwikkelen op maandbasis voor de INDI HD-recorder. En dit omdat de kostprijs -€369,00- van de meeste mensen een te grote financiële inspanning vraagt om over te gaan tot aankoop”, aldus raadslid Patrick Uminski. “We moeten ervoor zorgen dat uiteindelijk iedereen kan genieten van deze nieuwe technologie”.

“Echter willen wij ook vragen om het programma-aanbod verder uit te breiden met een aantal Italiaanse zenders aangezien deze bevolkingsgroep, na de Belgische en Nederlandse bevolkingsgroep, de derde grootste bevolkingsgroep is in Limburg (*)”, stelt Patrick Uminski.

Beide voorstellen wil ik voorleggen aan schepen Dries, tevens voorzitter van INDI, tijdens de gemeenteraad van juni.

*(volgens de cijfers van het NIS op 1 jan. 2005)

Advertentie

Vogelkijkhutten rond de Maten

Het vijver- en heidegebied van de Maten is een prachtig natuurgebied temidden van onze Genkse woonwijken en industriezones.

Dit unieke natuurgebied, dat deel uitmaakt van ‘de wijers’ en van het Regionaal Landschap Lage Kempen, is ongeveer 300 ha groot. Met meer dan 30 vijvers, moeraszones, natte en droge heide en bijzondere vogelsoorten als de kuifeend, de blauwe reiger, de fuut en de roerdomp is dit een belangrijk ecologisch gebied.

De vleesetende plant zonnedauw komt ook voor in de Maten. Het natuurgebied wordt door Natuurpunt beheerd. Uit recent onderzoek van politicoloog Carl Devos (2006) blijkt dat groen en leefkwaliteit helemaal bovenaan prijken op het prioriteitslijstje van de Vlaming.

Het stiltegebied de Maten moet bewaard blijven. De rijke fauna en flora mogen niet aangetast worden. De maandelijkse geleide wandelingen met respect voor de natuur bewijzen dat natuurbehoud en zachte recreatie hand in hand kunnen gaan. Heel wat fotografen –vogelliefhebbers, natuurliefhebbers- wandelaars, bezoeken de Maten. “Wij hebben vastgesteld dat op heel wat plaatsen schitterende vergezichten zijn. Je waant je ver van de bewoonde wereld. Om iedereen ten volle te laten genieten van onze natuurgebieden, stellen wij voor om op enkele plaatsen, aan de rand van het natuurgebied, vogelkijkhutten te plaatsen”, aldus Armand GHIJSENS en Patrick UMINSKI. “Deze vogelkijkhutten kunnen gebouwd worden door een sociale economie-project zoals het Open Buurtatelier met milieuvriendelijke en duurzame materialen. Dit beperkt de kosten en sluit aan bij ons idee van duurzaam genieten van de Genkse natuurpracht. De kijkhutten kunnen ook een belangrijke educatieve rol spelen: jongeren leren er de natuur kennen en respecteren.

Wij zullen ons idee voorstellen op de gemeenteraad van 15 mei. De milieuraad en Natuurpunt kunnen met kennis van zaken de beste locaties en de structuur van de kijkhutten bepalen.”

PROgenk hoopt dat dit project op de steun van het stadsbestuur kan rekenen.

%d bloggers liken dit: