Maandelijks archief: september 2008

ACTIE : Doekt Stad Genk vzw AKTIEF op?

OCMW-Genk geeft geen werkingstoelagen meer aan vzw AKTIEF. Wat doet vzw AKTIEF? Deze vzw is het enige dag-aktiviteitencentrum waar patiënten met chronische psychiatrische problemen kunnen aankloppen. In dit centrum vinden elk jaar een 100-tal patiënten behandeling en ondersteuning op een zeer laagdrempelige manier. Wat gaat er gebeuren met deze patiënten : doelloos op straat rondzwerven tot er zich problemen voordoen en dan opname in een psychiatrisch ziekenhuis? Dit laatste is veel, veel duurder voor de maatschappij, en minder menselijk voor deze patiënten!

Wij steunen de meerderheid in het standpunt dat zo’n dagaktiviteitencentrum moet gefinancierd worden vanuit de hogere overheid (federaal + gemeenschap) en we willen hier ook voor ijveren.

Doch wij willen niet zo ver gaan om dit goed werkend centrum te sluiten om zo – op de rug van de zwaksten – te bewijzen dat die hogere overheid tekort schiet!

Daarom stelt PROgenk voor dat de Genkse Gemeenteraad :

1/ ook voor 2009, 2010 en 2011 200.000€ voorziet voor AKTIEF vzw via Stedenfondsmiddelen en/of reguliere middelen (uit te betalen via het OCMW)

2/ zich voorneemt om via de nationale mandatarissen van de verschillende partijenvertegenwoordigd in de Gemeenteraad, druk uit te oefenen op de hogere overheid om opkorte termijn tot een structurele oplossing te komen

Advertentie
%d bloggers liken dit: