Maandelijks archief: oktober 2008

Tussenkomst gemeenteraad 16 oktober 2008 : Fietsen in De Maten, gezond …maar gevaarlijk.

Fietsen in De Maten, gezond …maar gevaarlijk.

De wegen de Peerdsdiefweier en de Dilikensweier hebben tijdelijk gefungeerd als alternatieve route tijdens de werken aan de Broederstraat. De werken aan de Broederstraat zijn ondertussen gedaan. Echter het wegdek van de Peerdsdiefweier is kapot gereden door het vele (zware) verkeer . Erger … het blijft er zo bij liggen.

Diepe kuilen, bouwpuin langs de rand, stukgereden wegranden en betonnen ‘legoblokken’ die tijdelijk dienen als buffer ontsieren de omgeving. Kortom, fietsers die moeten uitwijken voor een auto komen op een hindernissenparcours terecht.  Een gevaarlijke toestand. Een grondige renovatie dringt zich hier op. De straten in onze buurgemeente Diepenbeek, – Bijenberg en Sluisstraat – zijn mooi heraangelegd. Dit moet toch ook kunnen voor onze Genkse straten!

Vandaar dat ik afgelopen donderdag (16 okt. 2008) op de gemeenteraad heb gepleit :

 1°  voor de onmiddellijke herstelling van de meest gevaarlijke plekken ;  

 2°  en om de Peerdsdiefweier/ De Mierlik  op te nemen in de begroting van 2009 voor definitieve herstelling en wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag.

Verder heb ik ook een voorstel gedaan om dit soort van toestanden in de toekomst te vermijden. Ik wil ervoor namelijk voor pleiten om een extra budget te voorzien bij wegeniswerken, om de wegen die tijdelijk hebben gediend als omleidingsweg onmiddellijk te kunnen inspecteren en te herstellen.

Antwoord van de Burgemeester :

Jammer genoeg blonk het antwoord van de Burgemeester uit in vaagheid. De Burgemeester wilde niet concreet antwoorden op deze terechte vragen. Hij stelde voor om de problematiek van de Peerdsdiefweier te bekijken met de betrokken diensten en mij daarna van antwoord te dienen. Echter tot op de dag van vandaag is hij de inwoners van De Maten nog steeds het antwoord schuldig.
Dit neemt niet weg dat ik dossier zal blijven opvolgen en ten gepaste tijden deze vraag opnieuw zal stellen.

Wordt vervolgd…

Advertentie

PERSBERICHT: Klant mag niet de ‘dupe’ worden van Telenet-deal!

De kwaliteit van de klantenservice en prijszekerheid zijn het allerbelangrijkste bij de overstap van Infrax naar Telenet!

Verleden maandag 30 september ll. was een belangrijke dag voor ons als Limburgse kabelkijker. Dit was immers de dag waarop wij allen haast ‘onzichtbaar’ van tv-provider zijn veranderd. Van Infrax TV naar Telenet TV. Een overeenkomst die ongetwijfeld een meerwaarde zal betekenen voor de Limburgse tv-kijker. Denk maar eens aan de verschillende toepassingen (video on demand, interactiviteit,…) die door deze overeenkomst binnenkort allemaal kunnen geraadpleegd worden vanuitonze luie zetel.
Door de verkoop strijken allesteden en gemeenten aangesloten bij Infrax TV een éénmalige vergoeding op van €229 mio voor de verkoop van hun klantenportefeuille aan Telenet. Daarnaast ontvangenalle steden en gemeenten aangesloten bij Infrax TV jaarlijks een vaste kost per aangesloten tv-klant. Een bedrag dat verschillende steden en gemeenten ongetwijfeld al hebben ingeschreven in hun begroting. Om ze al dan niet sluitend te maken. Voor een stad als Hasselt betekent dit een bedrag van €7,143mio, voor stad Genk €5,5mio.

De wensen en belangen van de klant moeten voorop staan. Vanuit mijn beroepsbezigheid weet ik dat er bij klanten een grote bezorgdheid bestaatover wat de toekomst gaat brengen. “Gaat de service degelijk blijven?”, “ Gaat de klant in de toekomst moeten betalen voor een interventie?”, zijn dan ook de meest voorkomende vragen.
Persoonlijk maak ik mij hier zorgen om. Nergens hoor of lees je iets hierover . Nochtans is nu het moment om hier de nodige acties te ondernemen, aangezien de praktische invulling van de overeenkomst nu op tafel ligt. Infrax is altijd al de beste leerling van de klas gebleken als het op het service aankomt. We moeten ervoor zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft.
Vandaar mijn oproep aan alle Limburgse raadsleden en aan Genks schepen Wim Dries (voorzitter InterMedia) in het bijzonder om erover te waken dat de Limburgse tv-kabelkijker ook in de toekomst kanblijven rekenen op een degelijke servicekwaliteit van Infrax, zonder dat de hij/zij diep in zijn/haar geldbeugel zal moeten tasten.
Telenet heeft bij een vorige overname van de tv-activiteiten – augustus 2002- van de gemengde intercommunales onmiddellijk een prijsverhoging op het basisabonnementsprijs van 20% doorgevoerd. Vandaar dat we dezelfde servicekwaliteit en garantie op prijszekerheid eisen gedurende de komende jaren. De klant mag niet de ‘dupe’ worden in de Telenet-deal. Immers Infrax is een openbare nutsmaatschappij ten dienste van zijn klanten en heeft rechtstreeks baat bij tevreden klanten. Wij moeten ons in de toekomst nog meer onderscheiden van de andere marktspelers(TV-Vlaanderen, Belgacom TV,…) door het leveren van service! Zo niet zal de concurrentie op de tv-markt bikkelhard worden.

%d bloggers liken dit: