Maandelijks archief: december 2008

tsskomst GR 18 dec 2008 : Rechtspositieregeling

Op de gemeenteraad van 18 december 2008 werd de nieuwe rechtspositieregeling ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Hierover hield ik volgend tussenkomst ;  

à PROgenk gaat akkoord met het voorstel tot rechtspositieregeling van het personeel van de stad Genk met uitzondering van enerzijds artikel 56 wat betreft de functionerings- of managementtoelage en anderzijds koppeling tussen evaluatie en ontslag zijnde artikel 57.

 • Het toekennen van een functionerings- of managementtoelage creëert een ongelijkheid tussen het personeel en zal niet bevorderend zijn voor de werksfeer. Daarenboven wordt er zelfs binnen de toelagen nog een onderscheid gemaakt, zodat personeelsleden met een hoger inkomen ook nog eens op een hogere toelage kunnen rekenen.

PROgenk kan zich vinden in een systeem van evaluaties, maar het koppelen van het ontslag aan een ongunstige evaluatie is voor ons een brug te ver. Er bestaan voldoende mogelijkheden binnen het huidige statuut zoals herplaatsing en dergelijke meer. Deze maatregelen zijn voor het personeel al verstrekkend genoeg.

 • PROgenk stelt voor om na een eerste negatieve evaluatie van een medewerker, een coach/motivator aan te duiden en niet te wachten tot een tweede negatieve evaluatie. Immers indien een personeelslid ondermaats functioneert, is het de taak van de werkgever om na te gaan welke de oorzaken zijn van dit ondermaats functioneren.      
  In een voetbalstad als Genk durven wij volgende vergelijking te maken: als een voetbalploeg slecht presteert, wie wordt er dan kritisch bekeken? Niet alleen spelers, maar ook de trainer!     
  Vandaar … zou het niet van een modern en vooruitstrevend personeelsbeleid getuigen, als ook de groep van arbeiders/bedienden hun directe overste zouden kunnen evalueren?
 • Waarom toch op een slinkse wijze het ambtenarenstatuut uithollen? Waarom wenst Stad Genk dit toch absoluut in te voeren?   Zijn er dan zoveel werkonwilligen binnen de stad dat men het statuut van alle statutairen wenst aan te vallen. 
 • Daarnaast stellen we ons de vraag, wat gebeurt met een personeelslid dat na de herplaatsing gunstig wordt geëvalueerd. Kan dit personeelslid in zijn oorspronkelijke graad worden teruggeplaatst?

 

PROgenk vraagt daarom: 

 • dat het systeem van functionerings- en managementtoelage wordt geschrapt uit de rechtspositieregeling, zijnde ARTIKEL 56;
 • dat de koppeling tussen evaluatie en ontslag wordt geschrapt uit de rechtspositieregeling, zijnde ARTIKEL 57;
 • dat er een bepaling wordt opgenomen in de rechtspositieregeling over de terugplaatsing van een personeelslid in zijn oude graad, indien het personeelslid na de eerdere herplaatsing positief wordt geëvalueerd.

  Jammer genoeg wenste de CD&V-meederheid op geen van deze punten in te gaan.

Advertentie
%d bloggers liken dit: