Maandelijks archief: februari 2009

tsskomst gemeenteraad 19-02-09

 

PROgenk wenst een aantal gratis parkingplaatsen, die gelegen zijn onder het stadhuis, gratis ter beschikking te stellen aan de Genkenaar!

Vandaag donderdag 19 febr. 09 ligt er een overeenkomst tussen Stad Genk en Q-park op de gemeenteraad. Volgens deze overeenkomst zal Q-park een 55-tal parkingplaatsen die gelegen zijn onder het stadhuis mogen huren voor 13.750 euro per jaar en dit voor een periode van 25 jaar.

Intergrale tussenkomst.

Geachte schepencollege, PROgenk is tegen deze sponsorcontract!

“Dit is onbegrijpelijk! stelt Patrick Uminski. “Deze parkingplaatsen zijn indertijd met belastinggeld van de Genkenaar gebouwd. Nu gaat men deze parkingplaatsen voor 68 eurocent per parkingplaats per dag ‘wegschenken’ aan Q-park . Diezelfde Genkenaar mag dan zijn ‘eigen’ parkingplaats huren voor 1,20 euro/uur van Q-park. Dat is een bedrag van minstens x 10 per dag! Dit contract kan Q-park jaarlijks 187.000 euro (*) opleveren. Aan deze overeenkomst heeft de Genkenaar helemaal niets. Terwijl goed bestuur net dient te vertrekken vanuit het standpunt “wat zit erin voor de Genkenaar”. Nogmaals onbegrijpelijk. Vandaar dat wij ons afvragen of het hier niet om een sponsorcontract gaat tussen Stad Genk en zijn privépartner Q-park? Waarbij voor alle duidelijkheid onze Stad de sponsor is!” aldus Patrick Uminski.

PROgenk stelt voor dat als toch blijkt dat er voldoende parkingplaatsen onder het stadhuis in overschot zijn, deze parkingplaatsen gratis ter beschikking te stellen aan zijn rechtmatige eigenaar nl. de Genkenaar. Hij/zij kan dan kosteloos gebruiken maken van deze ‘voorbehouden’ parkingplaatsen bij bezoek aan zijn bibliotheek (zo wordt een bibliotheekbezoek echt kosteloos) of aan de stadsdiensten. En waarom ook niet de studenten van de muziekacademie laten meegenieten van dit “warmere” parkeerbeleid.

Tenslotte, collega’s, wil ik dit er nog aan toevoegen. Verontwaardiging was en is één van mijn drijfveren om aan politiek te doen. Verontwaardiging dat ik voelde bij het referendum toen het schepencollege besloot om niet naar de Genkenaar te luisteren. Diezelfde verontwaardiging voel ik in dossier en ik hoop (of ik mag hopen) dat een groot aantal mensen hier aanwezig in de zaal deze verontwaardiging met mij delen.

(*) aan een dagtarief van 10,00euro

Reactie van de burgemeester :
De Burgemeester wilde duidelijk dit agendapunt niet te gronde voeren en stelde dat mijn voorstel niet paste in ‘zijn’ mobiliteitsplan. (?) De burgemeester was duidelijk niet te verleiden om in discussie te treden en ging onmiddellijk na mijn uiteenzetting over tot de stemming.
 

Resultaat stemming. (20 tegen 18 en 1 onthouding)

CD&V (20 zetels) gaat akkoord met de verhuur aan Q-park. 
PROgenk (10 zetels) niet akkoord met de verhuur aan Q-park.
Vlaams Belang (6zetels) niet akkoord met de verhuur aan Q-park.
Open VLD (2 zetels) niet akkoord met de verhuur aan Q-park.
PVDA+ (1 zetel) onthouding.
 


Agendapunt 4 : Evenementenpark COSMOGOLEM

De dienst Cultuur en onze plaatselijke heemkundekring Heidebloemke geven beide een negatief advies omtrent de naamsverandering van het evenementenpark in “Evenementenpark COSMOGOLEM”.
PROgenk volgt deze adviezen en is van mening dat het achtervoegel COSMOGOLEM op termijn in onbruik zal geraken. En men daardoor op termijn zal teruggrijpen naar “het park tss de post en het stadhuis aan  de dieplaan”.

PROgenk opteert voor de naamsverandering dat verwijst naar de locatie van het park nl. “De BROEKSKENS”. Vandaar onze suggestie “Evenementenpark BROEKSKENS”. De naamgeving “BROEKSKENS” is algemeen bekend en zal daardoor voor minder verwarring zorgen indien men deze evenementenpark tracht aan te wijzen.

De CD&v-meerderheid legt de argumentatie van zijn eigen stadsdiensten en van de oppositie naats zich neer en gaat over tot de stemming .

Resultaat stemming.  (20 tegen 19) 

CD&V (20 zetels) gaat akkoord met de aamsverandering in EVENEMENTENPARK COSMOGOLEM. 
PROgenk(10 zetels) niet akkoord
met de aamsverandering in EVENEMENTENPARK COSMOGOLEM
Vlaams Belang (6zetels) niet akkoord met de aamsverandering in EVENEMENTENPARK COSMOGOLEM
Open VLD (2 zetels) niet akkoord met de naamsverandering in EVENEMENTENPARK COSMOGOLEM
PVDA+(1 zetel) niet akkoord met de naamsverandering in EVENEMENTENPARK COSMOGOLEM

Advertentie
%d bloggers liken dit: