Maandelijks archief: april 2009

toegevoegd agendapunt gemeenteraad 30 april 2009

Vraag aan het College van burgemeester en schepenen ivm ‘Second Life’.

Geachte collega’s,

volgens een aantal krantenberichten blijkt dat de interesse in ‘second life’ is gedaald. Er wordt ‘second life’ zelfs geen toekomst meer toegedicht. Allicht zal het niet zo’n vaart lopen! Maar het geeft toch aan om de evolutie van second life nauwlettend in de gaten te houden.

Vandaar een aantal concrete vragen aan het CBS.

  • Heeft onze stad al concreet geïnvesteerd in dit specifiek project? Zo ja, hoeveel?
  • En heeft het nog zin om met dit project door te gaan als je weet dat grote bedrijven (Adidas, Nike, Coca Cola, …) en zelfs bedrijven ( Belgacom, …) nergens meer te bespeuren zijn?
  • Is het mogelijk om een demonstratie te organiseren om een duidelijker beeld te vormen van onze stad in Second Life?

 Samenvattend antwoord van het CBS.

Second Life’ blijft zoals vermoed kon worden een ‘hot item’. Op 4 april kopt DE MORGEN ‘Second Life op sterven na dood’ en enkele dagen later lezen wij in DE TIJD ‘Second Life is alive and kicking’. Dat twee dergelijke eminente mediabronnen zo tegenstrijdig berichten, is hier een duidelijke illustratie van. Uiteraard is ‘Second Life’ meer geschikt voor bepaalde toepassingen, vandaar wellicht de verschillende inschattingen. Kortetermijnprofileerders trekken zich terug, creatieve en constructieve organisaties blijven bezig met realistische projecten.

In 2008 investeerde de stad circa 4.640,00 EUR, in 2009 circa 7.470,00 EUR en vanaf 2010(eventueel) ca. 5.300,00 EUR per jaar. Het lijkt ons op dit ogenblik aangewezen op te volgen of de Genkse toepassingen in het successegment dan wel in het niet-successegment terechtkomen. Genk on Stage zal hiervan een goede indicator zijn. In functie daarvan kunnen verdere beslissingen genomen worden, na een evaluatie, die we eind 2009 plannen. Mijn bijkomende vraag om een demonstratie ivm ‘Stad Genk in second life’ wordt positief beantwoordt. Er zal tijdens de komende commissie van Nieuwe Media op 22 juni 09 rond 19u00 een demonstratie gebracht worden.
En aangezien de commissies openbaar zijn, is iedere Genkenaar van harte welkom!
Tot dan…

Advertentie

toegevoegd agendapunt gemeenteraad 30 april 2009

Op de gemeenteraad van 30 april 09 lanceerde ik het voorstel/idee de Kids-ID gratis af te leveren aan onze Genkse kinderen die lid zijn van onze bibliotheek.

à Vanaf 16 maart 2009 kunnen de gemeenten starten met de afgifte van elektronische identiteitsdocumenten (Kids-ID) voor Belgische kinderen tussen 6 en 12 jaar. De Kids-ID is tegelijk een identiteits- en reisdocument alsook een document dat een hogere veiligheid biedt aan onze kinderen.

Vraag : Wanneer start onze Stad met de verdeling van de Kids-ID? Kan het nog voor de zomer?

Vraag : Is het mogelijk om bij de introductie van de Kids-ID de kaart al onmiddellijk te kunnen gebruiken als lidkaart van de bibliotheek of als zwemabonnement?

Voorstel : Aangezien de Kids-ID een verhoogde veiligheid betekent voor onze kinderen stelt  PROgenk voor om deze Kids-ID gratis af te leveren aan genkse kinderen die lid zijn van onze bibliotheek. Zij kunnen deze Kids-ID dan ook gebruiken als lidkaart vd bibliotheek. En aangezien er op dit moment 4.624 genkse kinderen (<12j) lid zijn van onze bibliotheek bedraagt de investeringskost voor onze stad max. 14.000 euro.

Met dit voorstel kunnen we maw twee vliegen in één slag slaan. En we verhogen de veiligheid van onze kinderen èn we investeren verder in de automatisatie van ons bibliotheekwezen.

Het CBS onderschrijft dit waardevol idee en derhalve zal de Kids-ID vanaf 1 september GRATIS zijn voor de kinderen uit de Genkse basisscholen.


Antwoord van de burgemeester :

Momenteel zijn alle kinderen van de Genkse basisscholen gratis lid van de bib en dit via de bibliotruck. Op het ogenblik dat ook voor deze kids de elektronische identiteitskaart wordt ingevoerd als “lidmaatschap” voor de bib, dan ontstaat er een probleem als wij, zoals in het verleden, de toegang tot de bib gratis willen houden voor de kinderen uit de Genkse basisscholen. De FOD suggereert immers dat wij per KIDS-ID 3 EUR vragen aan de gebruiker, bedrag dat wij dan moeten doorstorten aan de FOD.

De enige manier om beide doelstellingen, enerzijds de KIDS-ID als lidkaart van de bib te gebruiken anderzijds dit lidmaatschap gratis houden zoals het nu is, bestaat erin dat wij zelf als stad aan de FOD 3 euro per afgeleverde kaart betalen.

Het bedrag dat hiervoor nodig is zal je terugvinden in de eerste budgetwijziging van 2009 die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Andere formele beslissingen zijn hiervoor niet nodig.

%d bloggers liken dit: