Maandelijks archief: november 2009

tsskomst GR 19 nov 2009

Agendapunt 17 : Educatieve meerwaarde toevoegen aan nieuwe straatnaamborden. (Patrick Uminski)

Tijdens de gemeenteraad van 19 november 2009 stelde ik voor om toekomstige nieuwe, en te vervangen, straatnaamborden te voorzien van een korte historische omschrijving. Uiteraard indien er al een link is met het verleden. 
Zodoende kan de link met het verleden makkelijker gelegd worden en krijgen deze straatnaamborden een educatieve meerwaarde.
Een voorbeeld zou kunnen zijn : bv. Jan Latoslaan, slachtoffer mijnstaking Zwartberg 1966.

Advertentie

Lezersbrief aan HBvL

Gedegouteerd heb ik gekeken naar het programma ‘Phara’.
Sommige clubs staan blijkbaar boven de Belgische wet! En komen dit nog verdedigen ook!
Door een dokter notabene. Niet te geloven hoe men een duidelijke niet mis te verstane richtlijn van de Belgische overheid zo ombuigt in ‘Voetballers eerst, de rest komt later’.
3 clubs x 15 spelers = 45 griepvaccins minder voor risicopatiënten.
Dat zijn 45 patiënten (hartpatiënten, zwangere vrouwen, diabetici, …) minder die dadelijk geholpen kunnen worden.
Het is nog maar eens bewezen … als er geld mee gemoeid is vliegen ethische vragen overboord. Moedig van onze Genkse clubdokter om zich in dit debat te roeren!

Schriftelijke vragen aan de schepen van Openbare Werken

Geachte schepen
Beste Ali

zoals reeds eerder in het kort te hebben besproken met u stel ik de 2 vragen eveneens schriftelijk. 
 
Kan u samen met uw diensten bekijken of het mogelijk is om de wegrand vh gedeelte vd Reenstraat dat door het bos (zie foto) loopt te voorzien van een witte verflaag.
Waarom?
Door het veelvuldig vallen van de bladeren is het moeilijk te onderscheiden waar nu de wegdek ophoudt en de ‘drassige’ rand begint. Het aanbrengen van een witte wegrand zal ongetwijfeld de zichtbaarheid verhogen tijdens de komende ‘donkere’ maanden. Weet dat deze straat veel wordt gebruikt door fietsende schoolkinderen.
Aangezien hier geen verlichting aanwezig (mss kan dit overwogen worden?) is lijkt deze minimale investering hier zinvol.
 
Op vraag van een aantal bewoners van de Buitenlaan (u zeer bekend) de volgende vraag. Zoals u weet schepen zijn de steegjes die zich bevinden tss de Buitenlaan en de Groenstraat afgesloten. Het is te zeggen er is maar 1 ingang die tegelijk ook uitgang is!(zie foto) Indertijd heeft men dit omwille van het veiligheidsaspect afgesloten.
De vraag die echter vandaag leeft is om de ‘blokkade’ aan de kant van de Passarellstraat weg te nemen.
Waarom?
Dit steegje wordt door de aanpalende bewoners veelvuldig gebruikt om naar hun garage te rijden. Hier willen weleens ‘opstroppingen’ gebeuren omdat men met tegenliggend verkeer wordt geconfronteerd dat wil uitrijden (er slechts 1 ingang/uitgang). En dit wil wel eens voor spanningen/problemen zorgen. Vandaar deze vraag aan u om dit eens samen met uw diensten te bekijken of dit kan?

Bedankt alvast om dit eens te willen bekijken.

Een eerste voorzichtige antwoord ivm zwembad Boxbergheide

Recentelijk heb ik vernomen dat het stadsbestuur een offerteaanvraag heeft lopen ivm mijn vraagstelling over het zwembad van Boxbergheide.  Blijkbaar komt er schot in de zaak en kunnen binnenkort de ouders hun kinderen beter zien en volgen in het zwembad van Boxbergheide. Het vervelende ontspiegelende effect zal, na 32jaar, dan tot het verleden behoren.
Wordt vervolgd….

%d bloggers liken dit: