Maandelijks archief: december 2009

Fontein stadsplein lekt!

Aannemer moet opdraaien voor de kosten.

Dit is toch wel een ongelooflijk verhaal. Een never ending story. Eerst het zwembad en nu weer een fontein! Het lijkt wel of onze stad gespecialiseerd is in lekken. De fontein op het vernieuwde stadsplein (Grote markt- Klokstraat) lekt!

Het vernieuwde stadplein is nog maar net opgeleverd of het Schepencollege en kersvers burgemeester Dries dienen al een aannemer onder de arm te nemen om de lekken te dichten aan de doorloopfontein op de Grote markt.
Bovendien is het stadsplein nog maar recentelijk opgeleverd en dient de aansprakelijkheid en de kost voor de herstelling van de lekken verhaald te worden op de bouwfirma van het stadsplein. De herstelling (ong. 10.000euro) mag niet betaald worden met belastinggeld van de Genkenaar. Als voorbeeld van goed bestuur kan dit tellen!.

Advertentie

Nieuwsartikel ivm tsskomst op gemeenteraad – Parkeerbedrijf OPC

Naar aanleiding van mijn tsskomst op de gemeenteraad van 16 december ivm de concessievergoeding aan parkeerbedrijf OPC het volgend artikel in “Het Nieuwsblad”

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=BLBOZ_20091222_001&PostCode=3600

Verontwaardigd? Lees verder… 

Tussenkomsten gemeenteraad 16-12-2009 ” Begroting 2010″

Ook Genk ontsnapt niet aan de economische crisis. Integendeel, we worden er als derde industriestad van Vlaanderen net hard door getroffen. Daarom vindt PROgenk dat het Genkse stadsbestuur in haar beleidsnota voor 2010 met meer gedurfde initiatieven extra aandacht zou moeten schenken aan de toekomst van alle Genkenaren, in alle wijken van onze stad. Progenk zal tijdens de bespreking van de begroting in de gemeenteraad van 16 december dan ook een aantal zeer haalbare en vooruitstrevende voorstellen lanceren.

Alle Genkse jongeren aan de slag.

Het afgelopen jaar zijn er in Genk meer dan 1000 werklozen bijgekomen, waardoor de werkloosheidsgraad 13,59% bedraagt. Dat is het dubbele van het Vlaams gemiddelde en anderhalve keer het Limburgse gemiddelde. De toename van de werkloosheid is dubbel zo groot bij Genkenaren van niet-Belgische afkomst dan bij die van Belgische afkomst. Vooral de werkloosheid onder jongeren neemt dramatische vormen aan.

PROgenk is dan ook blij met het jeugdwerkloosheidplan dat het stadsbestuur samen met de VDAB en de provincie wil opstarten. Wij vinden echter ook dat de stad meer specifieke en originele maatregelen kan nemen. Om de jeugdwerkloosheid bij de bron aan te pakken en onze jongeren beter gewapend met een goede arbeidsattitude naar de arbeidsmarkt te leiden stelt Progenk voor dat afgestudeerde Genkse jongeren een werkstage kunnen doen in de stadsdiensten en Genkse socio-culturele organisaties. Waarom kunnen pas afgestudeerde schilders voor een stage niet aan de slag voor de stad, verpleegsters of andere zorgverstrekkers in onze rusthuizen, ongeschoolde jongeren in de groendienst enzovoort? Onze jongeren, of ze nu hooggeschoold of laaggeschoold zijn, doen zo werkervaring op die ze in hun cv kunnen vermelden en leren een noodzakelijke werkattitude aan. Waarom zouden we deze jongeren ook niet betalen in een complementaire munt (“de schachtjes” zoals “de Torenkes” in Gent) waarmee ze gratis naar de film en andere culturele activiteiten in Genk kunnen of hun lidgeld van een sportvereniging of de inkom van het zwembad kunnen betalen? Dit kost de stad zo goed als niets en het helpt al onze Genkse jongeren aan de slag.

“Genkse jongeren doen hun eerste werkervaring op in de stad.”

PROgenk vindt ook dat het Genkse stadsbestuur meer inspanningen kan leveren om alle Genkse bevolkingsgroepen in de stadsdiensten aan een job te helpen. Terwijl onze vorige burgemeester fier meldde dat meer dan 60% van de Genkenaren van niet-Belgische origine is, werken er amper 20% van hen voor de stad. Dit kan echt beter.

Een “Instapje” in alle wijken.

Het initiatief “het instapje” in Waterschei om Genkse kinderen met taalachterstand intensief te begeleiden en klaar te maken voor een normale schoolloopbaan heeft schitterende resultaten opgeleverd. PROgenk vindt het dan ook spijtig dat het stadsbestuur dit prachtige initiatief enkel in Waterschei wil behouden. Daarom stellen wij voor om een “instapje” in iedere Genkse wijk, waar kinderen met een grote taalachterstand wonen, in te richten. Hiermee helpen we de Genkse jeugd een goede schoolloopbaan te doorlopen en zo mee te bouwen aan de toekomst van Genk.

Kinderopvang voor alle Genkenaren.

Het gebrek aan kinderopvang verhindert veel vrouwen om hun plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Dit is een probleem dat absoluut onze aandacht verdient. Genk is een jonge stad met veel jonge gezinnen met kinderen. Daarom moet er echt geïnvesteerd worden in meer kinderopvang in alle wijken.

PROgenk stelt dan ook voor dat Stebo het initiatief neemt om samen met werkzoekende kinderverzorgsters een coöperatieve kinderopvang te organiseren waardoor het aanbod aan kinderopvang in de wijken verhoogt. We helpen werkloze kinderverzorgsters aan een job en verhogen de kansen van werkloze moeders op werk.

Een sporthal in iedere wijk.

Het stadsbestuur voorziet 700.000 euro aan erelonen voor de verbouwingen aan het Sportcentrum. Progenk stelt voor om 100.000 euro van dit bedrag te voorzien voor ontwerpkosten van sporthallen in Genk-Noord, Genk-West en Genk-Zuid. Want enkel zo maken we sport toegankelijk voor alle Genkenaren, uit alle wijken.

In dit kader wil PROgenk burgemeester Wim Dries ook herinneren aan zijn belofte naar een haalbaarheidsstudie voor een openlucht zwembad in het Volkspark van Zwartberg. Hierover vinden wij niks terug in het beleidsplan.

Betaalbare mobiliteit voor alle Genkenaren.

In 2010 wordt het mobiliteitsplan dat Genk samen met Hasselt opstelde voorgesteld. PROgenk wil dat in dit plan rekening gehouden wordt met de mobiliteit van alle Genkenaren, vooral de wijkbewoners. Nu is het vaak nog veel te omslachtig om met de bus van wijk tot wijk te reizen, laten de aansluitingen te wensen over en kunnen veel Genkenaren ’s avonds hun bestemming niet meer bereiken.

Een goed, betaalbaar openbaar vervoer is nochtans essentieel om de Genkenaren minder met de auto te laten rijden en zo bij te dragen tot een duurzaam, milieuvriendelijk Genk.

De voorstellen van Progenk hebben zo goed als geen impact op het beschikbare budget van de stad Genk. Het zijn haalbare voorstellen die ten goede komen van alle Genkenaren. Enkel met vernieuwende en haalbare initiatieven kunnen we van Genk een moderne stad maken die klaar is om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Tussenkomst gemeenteraad 16 december 2009

Agendapunt 36 : PROgenk hekelt gemiste kans om parkeertarieven te doen dalen in Genk (Patrick Uminski)  

PROgenk is positief over het feit dat er een bijkomende parkeerzone gecreëerd wordt aan het station. Wij begrijpen echter niet dat de concessievergoeding, net als verleden jaar, gehandhaafd blijft op €700.000. En dit ondanks het feit dat de concessionaris kan beschikken over een groter te controleren gebied. Dit zal ongetwijfeld een positieve invloed hebben op de omzetcijfers van OPC*. Alleen de Genkenaar heeft hier niets aan. Immers de concessievergoeding blijft €700.000.

Wij als PROgenk hadden liever gezien dat het schepencollege beter had onderhandeld in het belang van de Genkenaren. Het schepencollege had volgende suggesties in de weegschaal moeten leggen bij de onderhandelingen :

1) Het schepencollege had een hoger concessievergoeding moeten bedingen van de concessionaris. Deze extra middelen zijn meer dan welkom.  

2) Men had de parkeertarieven kunnen doen dalen aangezien de concessionaris kan beschikken over een groter te controleren gebied.
Immers de parkeertarieven zijn en blijven te duur.

*OPC, Optical Parking Control bvba

%d bloggers liken dit: