Maandelijks archief: april 2010

Hierbij mijn tussenkomsten en toegevoegde agendapunten van de gemeenteraad van 22 april 2010

  • Agendapunt 2 :  InterMedia    Patrick Uminski

Burgemeester, op febr. 2009 heb ik u een schriftelijke vraag gesteld om samen met Telenet de mogelijkheid te bekijken om een Telenet Service Centrum te openen in Genk. Voor de leek : een service center is een plaats/locatie, meestal een bestaande elektrozaak, waar de Genkenaar zijn defecte decoder, of defecte kabelmodem kan omruilen. Zonder daarvoor naar Hasselt of Maasmechelen te moeten rijden. Uit uw schriftelijke antwoord blijkt dat wij er allebei over eens zijn dat een dergelijk service center ook in Genk moet kunnen. Straffer u heeft mij beloofd dat voor het einde van het jaar 2009 een dergelijk service-center in Genk een feit is.

Echter vandaag zijn we 22 april 2010 en is er nog niets van in huis gekomen. Vandaar de vraag om nogmaals contact op te nemen met Telenet en te stellen dat de 65.000 inwoners van Genk beter verdienen!  

Ter info : een Telenet service-center is aanwezig in Hasselt, Maasmechelen, Bree, Tongeren St-Struiden, Diest, Lommel en Heusden. 

Antwoord burgemeester : Deze vraag zal ik opnieuw voorleggen aan Telenet.

  • Agendapunt 17 : Tuinwijkrenovatiedossiers.      Patrick Uminski

PROgenk gaat akkoord met het uitbetalen van deze premie, echter heeft onze fractie een tweetal vragen hieromtrent.

vraagt onze fractie aan de gemeenteraad een aanpassing van het renovatiereglement. Meer bepaald het reglement wat het buitenschrijnwerk aangaat.

Op dit moment is het zo dat indien men wil in aanmerking komen voor een renovatiepremie voor het vervangen van ramen en deuren (zeg maar het buitenschrijnwerk) men dit moet herstellen  in de oorspronkelijke staat. Wat is het probleem? Heel wat mensen hebben in de loop der jaren hun huis voorzien van rolluiken. Uit preventie. Uit energieoverwegingen. Het stadsbestuur heeft zijn Genkenaren jaren aangemoedigd om rolluiken te plaatsen. En dit in de vorm van een veiligheidspremie van ong. 10.000frank indertijd. Nu kunnen deze Genkenaren geen aanspraak maken op een renovatiepremie buitenschrijnwerk. Tenzij … tenzij men deze rolluiken afbreekt. Eigenlijk komt het hier op neer : eerst een premie om rolluiken te plaatsen en vervolgens terug afbreken om aanspraak te kunnen maken op ander premie. Niet echt een voorbeeld van een coherent beleid. Navraag bij de bevoegde diensten leert ons dat iets meer dan 10% van de aanvragers voor een premie van buitenschrijnwerk wordt afgewezen. En dit omwille van het feit dat zij rolluiken hebben hangen. En dan hebben wij het nog niet over de mensen die zelfs de moeite niet doen om een aanvraag in te dienen, omdat het reglement hun uitsluit.   Vandaar vraagt PROgenk een aanpassing van het reglement opdat het toekennen van een premie niet mag afhangen of er nu wel of geen rolluiken hangen.  Aangezien het stadsbestuur het plaatsen van rolluiken altijd heeft aangemoedigd. 

Op dit moment heerst er onduidelijkheid over waar men nu precies zijn aanvraag om een renovatiepremie moet doen? Bij Stebo of woonzone GOAZ? Op dit moment worden de aanvragers die bij Stebo binnenstappen door verwezen naar woonzone GAOZ. Waarom kan de aanvraag niet bij Stebo blijven gebeuren in de wijken kort bij de mensen? Bij Stebo is ondertussen de nodige expertise aanwezig! Graag duidelijkheid in de communicatie want in de foldertjes worden de mensen nog steeds door verwezen naar Stebo voor de aanvraag.     

Antwoord burgemeester : 1° vraag : het renovatiereglement wordt niet aangepast. Aangezien men het oorspronkelijk uitzicht van de wijken wenst te herstellen.

2° vraag : Er worden nieuwe afspraken gemaakt met Stebo. Deze zullen mij eerstdaags bezorgd worden.  

  • Agendapunt 26 Burgerzaken : Digitale infozuil op stedelijke begraafplaatsen.     Patrick Uminski

PROgenk stelt voor om op de stedelijke kerkhoven een digitale infozuil te voorzien. Een digitale infozuil maakt het nodeloos zoeken naar een begraafplaats overbodig. 

Wat is/kan een digitale infozuil?

Stel je wenst een lang geleden overleden buur/vriend te bezoeken. Een vraag die voor een ieder van ons heel herkenbaar is – waar ligt hij/zij? Wel een digitale infozuil kan hier een oplossing bieden.  Je stapt naar de infozuil (computerscherm), geeft de naam van de overledene in, eventueel met overlijdensjaar, en de digitale infozuil toon aan de hand van een grondplannetje van het kerkhof waar de overledene begraven ligt.

Men kan met dit systeem een meerwaarde creëren voor onze stedelijke website www.genk.be door deze digitale infozuil te integreren op onze stadswebsite. Je kan dan immers thuis van achter je computer via www.genk.be de begraafplaats opvragen van de overledene en dit plannetje vervolgens afprinten en meenemen naar het kerkhof.  Zodat overbodig zoeken tot het verleden hoort.

Antwoord schepen Steyvers : Op dit moment is men reeds 2 jaar bezig met het inventariseren van de gegevens van de overledene. Zodra dit werk is afgerond kan er worden overgegaan tot installatie van het digitaal infozuil. De schepen drukt haar hoop uit dat dit nog dit jaar kan gebeuren.

Toegevoegde agendapunten 

  • Agendapunt 10  : “Tournée générale” van de burgemeester.         Patrick Uminski

In december 2009 vraagt het schepencollege een budget voor “stedelijke beleidsvoorlichting”. PROgenk vindt het een goed initiatief omdat het stadsbestuur de wijken intrekt om de mensen te bezoeken, om naar de mensen te gaan luisteren,  om het uitgestippeld beleid voor de komende jaren uit de doeken te doen. Vandaar  beleidsvoorlichting. En ja, een glaasje fris namens het stadsbestuur is hier op zijn plaats. Kortom PROgenk keurt dit budget goed.

Maar wat zien wij vandaag wat er met dit geld gebeurt? Een flink deel van het budget  ‘beleidsvoorlichting’ (45.000euro) gaat naar de persoonlijke campagne van de burgemeester.

 “Beleidsvoorlichting! Frieten bakken?” We doen ons best om het te begrijpen!

Dat de burgemeester campagne voert hebben wij absoluut geen problemen mee. Uiteindelijk dient een politicus zich te profileren. Maar dan niet op kosten van de belastingbetaler. Blijkbaar betekent ‘beleidsvoorlichting’ voor het schepencollege heel iets anders dan volgens onze ‘Van Dale woordenboek’. Er zijn andere minder populistische vormen van communicatie om op zoek te gaan naar de noden van de Genkenaren. Wij denken aan bvb. het organiseren van wijkenquêtes, straatinterviews, thema-avonden organiseren in de wijken, de plaatselijke verenigingen hierbij betrekken, enzovoort. Ook het implementeren van de resultaten van het project “De Genks” in ons beleid hoort hierbij.

“Beleidsvoorlichting! Frieten bakken?” Neen het lukt ons niet.

Vandaar ons standpunt  … deze vorm van beleidsvoorlichting keuren wij af. Immers burgemeester … U staat hier in de belangstelling en niet het beleid en zeker niet de Genkenaar. Maar … daar was het u waarschijnlijk om te doen.        

Antwoord burgemeester : de burgemeester ziet geen problemen in de wijktour omdat hij hoopt om op deze laagdrempelige manier zoveel mogelijk Genkenaren hoopt te ontmoeten. En zo hun noden leert kennen. Voorts heeft hij ook beloofd om na zijn wijktour verslag uit te brengen aan de gemeenteraad.    

  •  Agendapunt 11 : Inrichten van een wedstrijd met als hoofdprijs een ticket voor een vlucht met de luchtballon van stad Genk.   Patrick Uminski                                 

Onze stad sponsort blijkbaar sedert 2008 een luchtballon. Ondertussen heb ik vernomen dat dit reeds langer is. En dit voor een bedrag van 3.500 euro (ex. btw). In ruil voor deze sponsoring krijgt het stadsbestuur 4 vluchten aangeboden (16 personen).

Onze blauwe luchtballon met stadslogo is gekend in Genk, maar niemand die weet hoe je aan een gesponsorde ticket van de stad kunt geraken.

Vandaar :

  • Hoeveel mensen hebben er in het verleden al gebruikt gemaakt van deze gesponsorde tickets (een 32-tal sedert 2008)?  En wie wijst deze mensen aan?  

Suggestie:  PROgenk stelt voor om hier eventueel een wedstrijd aan te   koppelen, met als hoofdprijs een ticket voor een ballonvaart. Wij denken dan bijvoorbeeld aan een prijsvraag in onze stadsmagazine 3600, of als beloning voor de mooiste tuinactie in Genk, …  

Kortom iedere Genkenaar de kans geven om een ticket te winnen om zijn stad vanuit een ander perspectief te beleven.   

 Antwoord burgemeester : bedankt voor het idee en zal dit bespreken met de dienst communicatie.  

 Opmerking : De antwoorden van de burgemeester zijn dikwijls uitgebreider maar ik heb getracht enkel de essentie van de antwoorden van de burgemeester weer te geven.

Advertentie
%d bloggers liken dit: