Maandelijks archief: oktober 2010

tussenkomsten gemeenteraad 21 oktober 2010

Agendapunt 14 : Goedk. lastvoorwaarden en gunningswijze : SMS-parkeren.                  

PROgenk wenst het stadsbestuur te feliciteren omdat het SMS-parkeren nu echt concreet wordt en vanaf 1 januari 2011 operationeel zal zijn.

Om ook de meest kritische raadsleden onder ons te overtuigen heb ik wat cijfermateriaal in Hasselt opgevraagd. Hier zien we dat het aantal sms-parkeertransacties van 19.372 sms’jes in 2007 is gestegen naar 112.165 sms’jes in 2009. M.a.w. verzesvoudigd  op 3 jaar tijd.

Bijkomende vraag : in het antwoord op ons voorstel om het SMS parkeren mogelijk te maken heeft de burgemeester (GR  21 jan 2010) ook verwezen naar andere betaal- methoden, naast het SMS parkeren.  O.a. betalen met behulp van je bankkaart en sprak de burgemeester ook over het betalen van je parkeertijd door je gsm in de buurt te houden van een parkeerautomaat (de zg. Near Field Communication- technologie)

 Hoe ver staat het daar mee? Of anders zijn hier concrete stappen ondernomen?

Agendapunt 27 : Leveren en plaatsen van bewegwijzering in Genk-Centrum.  Goedk. bestek en opmetingsstaat.                                                                               

PROgenk heeft in principe geen bezwaar tegen het plaatsen van deze nieuwe bewegwijzering. Het kan de zoektocht naar een parking of een locatie in het centrum voor de zwakke weggebruiker vergemakkelijken. Maar dan moet de informatie die er op terug te vinden is wel correct zijn. Zo staan er icoontjes op het infobord verkeerd en worden er bestemmingen opgesomd in de legende die nergens op het stadsplan terug te vinden zijn. In uw commissie geeft u toe dat er enkele fouten in staan. U heeft nog na de commissie enkele wijzigen laten aanbrengen op de grondplannen. En dat siert u. Echter de uitvoering van het stadsplan op het infobord krijgt van ons een onvoldoende. Want op dit stadsplan, waar we straks allemaal naar staan kijken, is er geen enkele wijziging of verbetering aangebracht.

Daarom vraagt PROgenk om dit dossier vandaag niet te behandelen en uit te stellen naar later. Zodoende krijgt u tijd om uw huiswerk opnieuw te maken met enkele aanbevelingen die wij, constructief zoals we zijn, wensen mee te geven.

Zo stellen wij voor om het stadsplan visueel aantrekkelijker te maken. Waarbij men voor ieder type parking een specifieke kleur kiest. Zodat het geheel veel makkelijker waarneembaar zal zijn. En natuurlijk moeten ook de iconen en de legende beneden op het stadsplan de realiteit weergeven.  

Voor 180.000euro vraagt PROgenk een correct en visueel aantrekkelijker stadsplan  op het infobord. Zolang dit niet gebeurt is kunnen wij deze cheque niet mee ondertekenen!

Toegevoegde agendapunten :

1 )  In de jongste editie (okt. 2010) van onze Stadsmagazine 3600 lezen we dat de Genkenaar gratis kan naar 2 beurzen  (Actief 50 en Woonestetika)  in de Limburghal.

PROgenk heeft hier geen probleem mee, alleen vragen wij ons af :

  • vanwaar komen de middelen (uit welke dienst) en wat kost het ons (welk bedrag is hiervoor gereserveerd of begroot)?
  • welke zijn de criteria die een beursorganisator dient te hanteren om ook van deze regeling te kunnen genieten?

2) Voorstel tot introduceren van Genk.be Mobiel.                                       

De verkoop van smartphones kent een explosieve groei, op dit moment is het zelfs zo dat 1 op 3 van de verkochte gsm’s een smartphone is. Voorts voorspelt een Amerikaanse studie (Morgan Stanley) dat vanaf het jaar 2013 er meer ‘mobile’ internetters zijn dan de klassieke internetters via een computer.  Vandaar onze vraag om in te spelen op deze tendens :

  • door naast onze ‘klassieke’ stadswebsite ook een mobiele versie aan te maken. ‘deredactie.be Mobile’ zou als leidraad kunnen dienen. 
  • door onze communicatiedienst eens te laten onderzoeken of het mogelijk is om onze huidige ‘klassieke’ stadswebsite, mits een aantal aanpassingen, ‘gebruiksvriendelijker’ te maken voor een smartphone en dit in afwachting van een echte mobiele versie.
Advertentie

Fietspad Zandoerstraat komt er!!

Krantenartikels ivm fietspad Zandoerstraat :

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=3V30JC5M&postcode=3600

http://www.hbvl.be/limburg/genk/fietsprotest-voor-fietspad-in-zandoerstraat-in-boxbergheide.aspx

Fietsactie “Fiets mee voor een fietspad!”Zandoerstraat!

Beste ouders,

Ondanks een petitie van 300 handtekeningen en onze vraag tijdens de   gemeenteraad van 20 mei 2010 is er nog steeds geen fietspad aan de Zandoerstraat. Moet hier echt eerst een ernstig ongeluk gebeuren, vooraleer er een fietspad wordt aangelegd? Wij vinden van niet!!

Daarom onze vraag aan jullie, beste ouders, fiets mee voor een fietspad! Dit kan door op donderdag 07 oktober samen met jullie kind(-eren) naar school te fietsen. We komen samen aan het rondpunt van café Bagatel. Om 08u15 fietsen we dan, onder politiebegeleiding, via de Zandoerstraat naar school. Hoe meer fietsers, hoe luider onze roep om een veilige fietspad voor onze kinderen.

Nieuwe-antireflecterende ramen voor zwembad Boxbergheide.

Na 1 jaar van vragen, uiteindelijk een positief antwoord van het schepencollege : http://www.hbvl.be/limburg/genk/nieuwe-antireflecterende-ramen-in-zwembad-boxbergheide.aspx

Persbericht : ouders kunnen zwemlessen van hun kinderen in zwembad van Boxbergheide nauwelijks volgen

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand ....

Zoals elk jaar in september het schooljaar start, starten ook de verschillende zwemcursussen voor de kinderen. Zo ook in het zwembad van Boxbergheide. Heel wat ouders kiezen ervoor om hun kinderen “ te volgen” tijdens deze zwemlessen in de daarvoor voorziene wachtruimte.

“Echter van volgen kan je nauwelijks spreken. Immers de zichtbaarheid wordt beperkt door het feit dat het glas van de binnenraam, tss zwembad en wachtruimte, door invallend zonlicht als een spiegel fungeert. Vanuit de wachtruimte kan men nauwelijks doorheen deze spiegel kijken.” aldus Patrick Uminski. Een ouder die zijn of haar kind(-eren) wil volgen moet als het ware met neus en voorhoofd tegen het raam aanschuren. 

“Dit probleem alsook een mogelijke oplossing heb ik reeds aangehaald tijdens de gemeenteraad van oktober 2009. Onze ondertussen oud-burgemeester en schepen van Sport erkenden toen het probleem van ‘zoninval’ waardoor de zichtbaarheid sterk vermindert. Echter één jaar later is dit probleem nog steeds niet opgelost, nochtans is de inspanning die gevraagd wordt aan het schepencollege minimaal. Een mogelijk oplossing dewelke het comfort van de ouders alsook de veiligheid van de kinderen kan verhogen bestaat erin door het plaatsen van lamellen in de wachtruimte. Extra positief gevolg is dat de temperatuur in de wachtruimte minder fel omhoog zal klimmen, waardoor het aangenamer vertoeven zal zijn in de wachtruimte.

%d bloggers liken dit: