tussenkomsten gemeenteraad 21 oktober 2010

Agendapunt 14 : Goedk. lastvoorwaarden en gunningswijze : SMS-parkeren.                  

PROgenk wenst het stadsbestuur te feliciteren omdat het SMS-parkeren nu echt concreet wordt en vanaf 1 januari 2011 operationeel zal zijn.

Om ook de meest kritische raadsleden onder ons te overtuigen heb ik wat cijfermateriaal in Hasselt opgevraagd. Hier zien we dat het aantal sms-parkeertransacties van 19.372 sms’jes in 2007 is gestegen naar 112.165 sms’jes in 2009. M.a.w. verzesvoudigd  op 3 jaar tijd.

Bijkomende vraag : in het antwoord op ons voorstel om het SMS parkeren mogelijk te maken heeft de burgemeester (GR  21 jan 2010) ook verwezen naar andere betaal- methoden, naast het SMS parkeren.  O.a. betalen met behulp van je bankkaart en sprak de burgemeester ook over het betalen van je parkeertijd door je gsm in de buurt te houden van een parkeerautomaat (de zg. Near Field Communication- technologie)

 Hoe ver staat het daar mee? Of anders zijn hier concrete stappen ondernomen?

Agendapunt 27 : Leveren en plaatsen van bewegwijzering in Genk-Centrum.  Goedk. bestek en opmetingsstaat.                                                                               

PROgenk heeft in principe geen bezwaar tegen het plaatsen van deze nieuwe bewegwijzering. Het kan de zoektocht naar een parking of een locatie in het centrum voor de zwakke weggebruiker vergemakkelijken. Maar dan moet de informatie die er op terug te vinden is wel correct zijn. Zo staan er icoontjes op het infobord verkeerd en worden er bestemmingen opgesomd in de legende die nergens op het stadsplan terug te vinden zijn. In uw commissie geeft u toe dat er enkele fouten in staan. U heeft nog na de commissie enkele wijzigen laten aanbrengen op de grondplannen. En dat siert u. Echter de uitvoering van het stadsplan op het infobord krijgt van ons een onvoldoende. Want op dit stadsplan, waar we straks allemaal naar staan kijken, is er geen enkele wijziging of verbetering aangebracht.

Daarom vraagt PROgenk om dit dossier vandaag niet te behandelen en uit te stellen naar later. Zodoende krijgt u tijd om uw huiswerk opnieuw te maken met enkele aanbevelingen die wij, constructief zoals we zijn, wensen mee te geven.

Zo stellen wij voor om het stadsplan visueel aantrekkelijker te maken. Waarbij men voor ieder type parking een specifieke kleur kiest. Zodat het geheel veel makkelijker waarneembaar zal zijn. En natuurlijk moeten ook de iconen en de legende beneden op het stadsplan de realiteit weergeven.  

Voor 180.000euro vraagt PROgenk een correct en visueel aantrekkelijker stadsplan  op het infobord. Zolang dit niet gebeurt is kunnen wij deze cheque niet mee ondertekenen!

Toegevoegde agendapunten :

1 )  In de jongste editie (okt. 2010) van onze Stadsmagazine 3600 lezen we dat de Genkenaar gratis kan naar 2 beurzen  (Actief 50 en Woonestetika)  in de Limburghal.

PROgenk heeft hier geen probleem mee, alleen vragen wij ons af :

  • vanwaar komen de middelen (uit welke dienst) en wat kost het ons (welk bedrag is hiervoor gereserveerd of begroot)?
  • welke zijn de criteria die een beursorganisator dient te hanteren om ook van deze regeling te kunnen genieten?

2) Voorstel tot introduceren van Genk.be Mobiel.                                       

De verkoop van smartphones kent een explosieve groei, op dit moment is het zelfs zo dat 1 op 3 van de verkochte gsm’s een smartphone is. Voorts voorspelt een Amerikaanse studie (Morgan Stanley) dat vanaf het jaar 2013 er meer ‘mobile’ internetters zijn dan de klassieke internetters via een computer.  Vandaar onze vraag om in te spelen op deze tendens :

  • door naast onze ‘klassieke’ stadswebsite ook een mobiele versie aan te maken. ‘deredactie.be Mobile’ zou als leidraad kunnen dienen. 
  • door onze communicatiedienst eens te laten onderzoeken of het mogelijk is om onze huidige ‘klassieke’ stadswebsite, mits een aantal aanpassingen, ‘gebruiksvriendelijker’ te maken voor een smartphone en dit in afwachting van een echte mobiele versie.

Geplaatst op 22/10/2010, in Uncategorized. Markeer de permalink als favoriet. Reacties uitgeschakeld voor tussenkomsten gemeenteraad 21 oktober 2010.

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: