Maandelijks archief: november 2010

tsskomsten GR 18 nov. 2010

Agendapunt 11 – Aanpassing huurovereenkomst Q-park – parkingplaatsen stadhuis.    

Wij zijn tegen de aanpassing van de huurovereenkomst en dit omwille van het feit dat wij, als partij,  maar niet kunnen begrijpen dat Q-park het verlies van 2 parkingplaatsen absoluut in mindering wenst te brengen.  Waarom begrijpen wij het niet? (lees eveneens tsskomst. GR 19-02-2009)

  1. Q-park huurt sinds febr. 2009 een 55-tal parkeerplaatsen van de stad voor een belachelijk lage prijs van 68 eurocent per parkingplaats, onder het stadhuis en dus midden van het centrum. De Genkenaar, die de bouw van de parking heeft betaald, mag deze parkingplaats terughuren van Q-park aan een dagtarief van 11 euro. (x 15)
  2. Het parkeertarief per uur is in de periode febr. 2009 – nov 2010 gestegen met 10 eurocent.  (€1,20 à € 1,30)
  3. Het dagtarief eveneens is gestegen van € 10 naar € 11

 Maw Q-park verdient hopen geld op kap van de Genkenaar. Wij vinden het dan ook beschamend dat Q-park deze 2 parkingplaatsen in mindering wenst te brengen en dat het schepencollege in februari 2009 deze parkingplaatsen cadeau heeft gedaan aan Q-park. Op geen enkel manier werd of wordt de Genkenaar beter van de bestuursdaad dat het schepencollege toen heeft gesteld. Nochtans moet dit het uitgangspunt zijn van een schepencollege.  In al deze net opgesomde redenen vinden wij onze motivatie voor onze tegenstem voor dit agendapunt.  

Agendapunt 23 – Lastenboek ontwikkeling nieuw stedelijk website

Als PROgenk zijn wij absoluut akkoord om van onze stedelijke website (www.genk.be) een website te maken van de 21ste eeuw. De ambitie van onze vernieuwde website moet zijn om de referentie te worden voor andere stadwebsites.

Als bedenking wil ik wel meegeven dat wat betreft de mobiele versie van onze stedelijke stadwebsite om creatiever uit de hoek te komen dan de huidige mobiele website van Genk-on-stage (m.genkonstage.be), waar de burgemeester tijdens de vorige gemeenteraad naar refereerde.  

Toegevoegde agendapunten gemeenteraad 18 november 2010.

FRGE                                                                                                                                                                                   

Met wat vertraging stellen wij vast dat het stadsbestuur dan toch akkoord is gegaan met onze voorstel, van een aantal jaren geleden, om toe te treden tot het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). Een fonds dat mogelijk maakt dat ook de minder bemiddelde burger de kans krijgt om een goedkopere energielening te kunnen afsluiten. Een energielening dat dient om duurzame en energiebesparende maatregelen te kunnen uitvoeren aan het huis. 

Vraag:

  • Hoeveel Genkenaren hebben via deze fonds een dergelijke energielening lopen?             Bereikt het zijn doelgroep?
  • Is er maximum aan het aantal leningen dat kan worden toegekend?  Of is dit onbeperkt?

 

Herdenking slachtoffers van de bombardement van de kerk in het centrum op 2 oktober 1944.                                                                                                                                 

Op 16 oktober 2010 ben ik ingegaan op een uitnodiging van onze Heemkundekring en dit naar aanleiding van hun boekvoorstelling “Ooggetuigen. Genk gebombardeerd 2 oktober 1944!”. Als je  ooggetuigen hoort vertellen of je leest het boek kom je algauw tot de vaststelling dat deze gebeurtenis  belangrijke gevolgen heeft gekend voor Genk. Naast de enorme materiële schade aan de kerk, huizen, wegen, … vielen er ook, en dat is het meest belangrijke , een 40-tal dodelijke slachtoffers te betreuren door deze catastrofale vergissing.

Als lezer van het boek en als geïnteresseerde Genkenaar stel ik mij de vraag hoe het eigenlijk komt dat aan het  oorlogsmonument in Boxbergheide  –  ter nagedachtenis van 3 gesneuvelde R.A.F.-soldaten-  wel elk jaar een herdenkingsplechtigheid plaats vindt  -en volkomen terecht – maar dat we die vreselijke dag van 2 oktober 1944 met  40 burgerdoden  –  vooral  Genkenaren – niet of nauwelijks herdenken!

Suggesties :

  1. Is het niet mogelijk om deze slachtoffers op de één of andere manier ook jaarlijks te  herdenken? Of betrekken bij een ander viering? 11 november?
  1. Het is nu nog misschien wel ver vooruit kijken maar op 2 oktober 2014 is het precies 70 jaar geleden dat Genk gebombardeerd werd. Vandaar dat ik het stadsbestuur wil vragen om deze dag niet te vergeten en een gepaste herdenkingsmoment te voorzien voor deze slachtoffers.
Advertentie
%d bloggers liken dit: