Maandelijks archief: december 2010

PROgenk schenkt burgemeester 10kg strooizout!

Tsskomst gemeenteraad 15 dec. 2010

Als bestuur wijzen wij de Genkenaar, net zoals andere steden trouwens , erop dat men verplicht is zijn stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. In verschillende steden dreigt het stadsbestuur met een sanctie indien men hier geen gehoor aangeeft! Als partij willen wij de mensen op een andere manier aanmoedigen dit te doen. Wij stellen voor de Genkenaar 10kg strooizout te schenken. Op deze manier willen wij de mensen bewust maken dat het hun wettelijke taak is om zijn stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. Op deze manier promoot je dit en scherp je op een positieve manier de bewustwording aan bij onze inwoners. Wij zijn ervan overtuigd dat je op deze manier meer kunt bereiken bij de burger. Bijkomende effect is dat de mensen bij de eerste winterprik niet meteen moeten rennen naar de winkel om een zak strooizout. Want de gevolgen van een dergelijk ‘zoutrush’ zijn gekend!

Hoe zouden wij dit kunnen organiseren?
Volgens ons zou het perfect mogelijk kunnen zijn om de bedeling te organiseren in de periode van oktober tot maart! Dit zou dan kunnen via de technische dienst of via de brandweer. Of waarom niet via een aantal centrale plaatsen in de wijken. Echter onze suggestie is dit over te laten aan onze stadsdiensten om dit verder uit te werken.

Is hier geld voor?
(25.000 huisgezinnen x 10kg = 250.000kg=250ton x 50euro/ton= 12.500euro)

Ieder Genks huisgezin 10kg strooizout schenken kost de stad … 12.500 euro! Maw dit initiatief kost ons als stad amper 50cent per huisgezin! Een bedrag dat zeker niet onoverkomelijk is aangezien het zout dat de burgemeester gebruikte tijdens zijn frietronde de Genkenaar veel meer heeft gekost. Weet u voor het bedrag dat de Genkenaar heeft betaald aan de frietronde van de burgemeester ieder Genks huisgezin … 30kg … strooizout zou hebben gehad van de stad.
Nu vragen wij als oppositie, mss ligt hier wel het probleem, 12.500euro om te investeren in een betere veiligheid voor onze burgers. Is hier geld voor? Ja … want in de begroting van 2011 is 15.000euro geparkeerd in het geval België het WK van 2018 mee mag organiseren. Jammer genoeg is deze droom over en uit. Vandaar onze suggestie om dit geld te gebruiken.

Is hier de politieke wil voor aanwezig?
Beoordeel zelf de reactie van schepen Caglar op ons voorstel in een artikel op de website van ‘Het Nieuwsblad”.

Hier haalt de schepen een drietal redenen aan om het niet te doen!
1* omwille organisatorische redenen : hij stelt dat alle personeel tijdens de wintermaanden worden ingezet om sneeuw te ruimen. Echter ons voorstel is juist om de verdeling te spreiden over een aantal maanden. Daarenboven stelde de schepen in zijn commissie gisteren dat bij zeer koud maar sneeuwvrij weer men eigenlijk nog wat extra werkvolume aankan!

2* dit voorstel kost handenvol geld : onze berekening van daarnet leert ons dat dit 12.500 euro kost. Als de schepen 12.500 euro omschrijft als ‘handenvol geld’, dan ben ik benieuwd naar zijn omschrijving voor een frietkraam die 45.000 euro kost?

3* in datzelfde artikel is de schepen bang voor concurrentie met de handelaars.
Hier wil ik de schepen geruststellen. Al de grote winkelketens of doe-het-zelf ketens zullen heus niet in faling gaan door dit initiatief. En mocht dat al zo zijn dat zijn er andere structurele problemen.

Vragen

• leden van het schepencollege, toon moed en herzie jullie beslissing en ga in op ons voorstel om vanaf volgend jaar ieder Genks huisgezin van 10kg strooizout te voorzien.
• wil ik u, burgemeester, vragen om onze technische dienst op de hoogte te brengen van uw beslissing om scholen die erom vragen van strooizout te voorzien. En dit naar aanleiding van uw reactie op ons voorstel in Het Belang van Limburg (van 4 dec)! Ik krijg melding dat men op de technische dienst hier niets vanaf weet!
• willen wij u vragen om onze zoutvoorraad aanzienlijk te verhogen. De winter moet nog beginnen en het strooizout is al op! Wij stellen dan ook voor om de nieuw op te richten loods (€ 2mio) op de technische dienst voldoende groot te bouwen zodat er extra opslagruimte gecreëerd wordt voor strooizout!

Tenslotte burgemeester willen wij u als vroeg kerstgeschenk een zak strooizout aanbieden!

Deze zak strooizout :

• staat symbool voor het verhogen van onze voorraad strooizout. Zodat er ook nog strooizout is als de winter echt begint
• staat symbool voor de Genkenaar die wel zijn stoep sneeuwvrij houdt. Wij willen via ons voorstel de Genkenaar aanmoedigen en tegelijk ook ondersteunen.
• en tenslotte wensen wij u burgemeester en het schepencollege de komende wintermaanden een veilige wandeling langsheen onze voetpaden en dan gaat deze zak strooizout zeker van pas komen!

Advertentie

Gratis strooizout voor ieder Genks huisgezin. Iedereen strooizout.

Onze stad sensibiliseert haar inwoners, en terecht, om hun stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. Om dit initiatief extra te stimuleren stellen wij voor dat de Stad een aantal kilo’s strooizout per huisgezin ter beschikking stelt. Zo kunnen de stoepen en voetpaden langer sneeuw- en ijsvrij gehouden worden. Wat zeker ten goede zal komen voor onze postbodes en toevallige passanten.

“Heel wat Genkenaren nemen de oproep van de stad ernstig om hun stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. Op zoek naar strooizout wordt de Genkenaar al snel geconfronteerd met lege winkelrekken. Zo heb ik de afgelopen dagen heel wat mails en telefoontjes gehad van mensen die het niet vinden kunnen dat bij een eerste winterprik er al geen strooizout meer voorhanden is. Vandaar ons voorstel om per huisgezin een aantal kilo’s strooizout te voorzien” stelt raadslid Patrick Uminski “om de eerste winterprik te kunnen pareren”. Dit voorstel zal ik dan ook agenderen voor de komende gemeenteraad van december.

Organisatorisch

Om een stormloop te vermijden tijdens de eerste winterprik kunnen wij het zo organiseren dat de Genkenaar vanaf oktober tot maart strooizout(*) zou kunnen gaan afhalen met een eigen emmer of in een voorverpakte zak en dit bij de technische dienst van de stad of bij de brandweer. Voorst wil ik het stadsbestuur oproepen om samen met de handelaars eens te overleggen hoe het komt dat bij een eerste winterprik zij al meteen zonder strooizout zitten.

Wij beseffen dat het misschien nog moeilijk te organiseren valt voor deze winter,  maar de suggestie nu lanceren geeft de stadsdiensten de kans om dit voorstel degelijk te bestuderen en uit te werken.  

(*) op vertoon van ID-kaart of met een bonnetje uit de stadsmagazine 3600)

%d bloggers liken dit: