Maandelijks archief: juli 2011

Inkomsten uit parkeerboetes stad Genk stijgt met 22%!

“De stad Genk inde in 2010 22% meer uit parkeerboetes dan het jaar voordien. Het parkeerbeleid lijkt steeds meer op een verkapte extra belasting.
Het spijtig voorval aan basisschool “de Reinpad” waar ruim 100 parkeerboetes werden uitgeschreven tijdens het schoolfeest, illustreert een agressief parkeerbeleid.

Dit aanvoelen wordt bevestigd als we de cijfers erbij halen. Immers het aantal parkeerboetes steeg in 2010 t.o.v. van 2009 met ruim 11%. Met name van 32.068 parkeerboetes in 2009 naar 36.038 parkeerboetes in 2010. Deze stijging van parkeerboetes doet de inkomsten uit parkeerboetes stijgen met 22%. Respectievelijk van €330.550 (2009) naar €404.795 (2010).

Deze parkeerboetes zijn een verkapte vorm van belastingen waarbij de stad haar best doet om deze inkomsten op peil te houden. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn. Als we winkelen in het vernieuwde stadscentrum aantrekkelijker willen maken, en onze handelszaken echte levenskansen en groei willen bieden, moet het parkeerbeleid grondig herzien worden.
“Daarom dringen wij aan bij het stadsbestuur om dringend acties ondernemen om een klantvriendelijker parkeerbeleid te voeren. Een eerste aanzet, is op onze vraag, reeds gegeven door het invoeren van het sms parkeren. Daar mag het echter niet bij blijven. Zo pleiten wij bijv. voor het bewonersparkeren, om het gratis Genker kwartiertje uit breiden naar een gratis Genker halfuurtje. Zo hebben de Genkenaren net dat ietsje meer tijd om even binnen te springen bij bijv. hun slager of krantenverkoper en lopen ze minder kans op een parkeerboete. Dit lijdt ongetwijfeld tot minder discussies aan de parkeerautomaat, minder boetes, een beter gevoel voor klanten en handelaars.”

Als je naast de inkomsten uit de parkeerboetes (€404.795) ook de inkomsten (€700.000) optelt die de stad ophaalt aan de parkeerautomaten dan merk je algauw dat de stad de financiële ruimte heeft om een klantvriendelijker parkeerbeleid beleid te
voeren, nu alleen nog de wil en de kracht om dit te doen.

Advertentie

tsskomst gemeenteraad 30 juni 2011

Agendapunt 43.
Subsidie aan KRC GENK voor de aanleg van het kunstgrasveld, t.p. Stadionplein 5.

PROgenk is pro Racing Genk!
Wij willen nogmaals KRC feliciteren met het behalen van de kampioenstitel.
Echter met de vraag van KRC aan het stadsbestuur om mee te participeren in de aanleg van het kunstgrasveld (tot. Kostprijs €600.000) hebben wij het als partij moeilijk mee.
1° De betoelaging van €300.000 van de stad aan KRC wordt NIET gedragen door één of andere subsidiereglement van onze stad.

Een subsidiereglement waarop men zich kan baseren is nochtans belangrijk voor ons anders ontstaat er willekeur.

2° Heel wat vrijwilligers zetten zich dagelijks belangeloos in voor hun club of vereniging. Elk jaar is het voor vele verenigingen hard werken om te kunnen overleven. Denk maar aan de stijgende energiekosten, aan de consument die consuminderd, … Wij zijn ervan overtuigd dat een aantal clubs/verenigingen dit geld harder nodig hebben om te overleven. Bovendien is dit bedrag hoger dan de jaarlijkse betoelaging aan de Genkse jeugdvoetbal.
Vandaar dat wij, ondanks het feit dat wij KRC een warm hart toedragen, niet akkoord kunnen gaan met deze betoelaging.

Toegevoegd agendapunt nr. 9:

Vraag m.b.t. verwijdering van beplanting in de Broederstraat.
In 2007 is de Broederstraat, samen met de Havenlaan (Diepenbeek), heraangelegd geweest om het veiligere te maken voor voetgangers en fietsers.
Maar wat zien we vandaag?
De beplanting is over een lengte van 700meter volledig verwijderd. In de plaats groeit er nu onkruid. Door het verwijderen van deze beplanting is het zwaarder vervoer nu nog sneller geneigd om op de zachte berm tussen het fietspad en het wegdek te rijden. Immers het obstakel dat deze chauffeurs er enigszins van weerhield om niet op deze zachte berm te rijden is verwijderd.
 Gevolg : in deze zachte berm (tss fietspad en wegdek) zijn er nu kuilen aanwezig, wat gevaarlijk kan zijn voor nietsvermoedende fietsers. Bovendien ontstaan hier bij slecht weer heuse modderpoelen.
Vragen :
1) welk is het verkwanseld bedrag geweest om 700meter beplanting aan te leggen en weer te verwijderen?
2) Om zo snel mogelijk de situatie ter plaatse in orde te brengen. Maw. de verschillende kuilen nivelleren en voor een duurzamere aanplanting zorgen. (zie Havenlaan, Diepenbeek)

%d bloggers liken dit: