Bijkomende agendapunten toegevoegd gemeenteraad 17 nov 2011

12 ) Vraag aan het stadsbestuur om een verhoogde controle van fout geparkeerde vrachtwagens.

Werknemers die met de fiets naar hun werk gaan in de buurt van de Eikelaarstraat/Slingerweg (Genk-Zuid Linkeroever) stellen regelmatig vast dat chauffeurs hun vrachtwagens parkeren, zelfs overnachten, op fietspaden waardoor zij regelmatig dienen uit te wijken en op de rijweg dienen verder te fietsen.

Ter voorkoming van (ernstige) ongelukken vragen wij het volgende :
• Dat wij als stad dmv van een (nieuw?) verkeersbord duidelijk maakt dat er op de fietspaden absoluut niet mag geparkeerd worden. (zie bijgevoegd voorbeeld uit Nederland)
• Vrachtwagens mogen in dit gebied max. 50km/uur rijden! Doch in de praktijk blijkt dit niet altijd het geval te zijn. Vandaar onze vraag om een inventaris te maken en eventueel een aantal bijkomende verkeersborden (max. snelheid 50km/uur – bord C43 ) bij te plaatsen en dit over de gehele industriegebied (Genk Zuid Rechter- en Linkeroever).
• Plaatsen van bijkomende verkeersborden (D7) ter aanduiding van de fietspaden.
• Welk is de stavaza ivm het parkeerverbod voor vrachtwagens in de wijken (cfr. vraag PROgenk gemeenteraad 15 maart 2007)

13 ) Verbetering onveiligheidsgevoel stationsomgeving Genk.
Uit een enquête afgenomen bij de bezoekers van het station tijdens de maanden november/december 2010 blijkt dat verschillende factoren (*) bijdragen tot een verhoogd onveiligheidsgevoel.
Eén van de belangrijkste reden om zich onveilig te voelen aan het station is het fenomeen van hangjongeren (82% van de respondenten gaf dit als antwoord).
Vandaag de dag zijn we precies een jaar verder.

• Zijn hier intussen met de politie afspraken over gemaakt? Welke zijn de resultaten ivm de problematiek van deze hangjongeren?
• Werd deze enquête reeds besproken met de NMBS? Wat zijn de resultaten? Welk zijn de acties van de NMBS op korte termijn ivm de verbetering van de verlichting (ook een belangrijke reden tot het onveilig voelen) in en rond het station?
• Zijn er acties mogelijk vanuit de stad die een deel van het onveiligheidsgevoel kunnen wegnemen van de stationbezoeker? (bijv. camerabewaking voorstel PROgenk 15 okt 2009)

(*) daklozen, bedelaars, mensen oiv verdovende middelen, mensen oiv alcohol, wildplassers, onaangepast rijgedrag,vechtpartijen, vandalisme, graffiti, zwerfvuil, …

14 ) Hoeveel betaald de Genkenaar aan de nieuwe wijktour van de burgemeester en schepenen? “U buurt, de Genkenaar betaalt”

Recent hebben wij vernomen dat de meerderheid weer een nieuwe promotour organiseert. De motivatie van de eerste promotour (*) lezen we op pagina 178 van de beleidsnota 2010 “organiseren van een kennismaking en informatieronde in de Genkse wijken na aanstelling van de nieuwe burgemeester”. De bedoeling van de promotour is uitvoering te praten met de bewoners om te voelen wat er leeft in de wijken.
Maar welk is de motivatie voor de tweede promotour?
Denkt de meerderheid nu echt dat de problemen in de wijken anders zijn dan verleden jaar?
Niet dus! Wij menen te veronderstellen dat deze meerderheid perfect op de hoogte is van wat er leeft in de wijken. Het project van onze uitdagers, “de Genks”, heeft de meerderheid een schat aan informatie opgeleverd. Doe daar iets mee!! Investeer hierin. Vandaar dat wij als fractie maar één besluit kunnen koppelen aan deze promotour, dit is een verkapte vorm van verkiezingspropaganda van de CD&V en dit op kosten van de Genkenaar. Eigenlijk komt het erop neer dat “de Genkenaren moeten betalen om te mogen participeren! Vandaar dat de slogan “U buurt, de Genkenaar betaalt” hier beter op zijn plaats is. Wij beschouwen deze promotour dan ook als een “partij-initiatief” en dient derhalve betaald te worden door de eigen partijmiddelen.

En uiteindelijk rest ons de vraag “Wat kost deze nieuwe verkiezingsstunt – promotour 2011/2012 – de Genkenaar?”

(*) Kostprijs promotour 2010/2011 = €45.000

Advertentie

Geplaatst op 17/11/2011, in Uncategorized. Markeer de permalink als favoriet. Een reactie plaatsen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: