Maandelijks archief: december 2011

Gemeenteraad 15 dec. 2011 : Recht van opstal windmolens via opstalrecht

PROgenk is tevreden dat de meerderheid ons voor een deel tegemoet komt, aan onze vraag tijdens de gemeenteraad van 20 oktober ll waarbij wij vragen dat de stad zich een actievere rol dient aan te meten met name wat betreft windenergie.
Het voorliggend bestek “plaatsen van windturbines via opstalrecht” is een eerste goede aanzet. Echter vinden wij dat het derde (3de) gunningscriterium (participatiemogelijkheden voor burgers) zwaarder zou moeten kunnen doorwegen in de eindbeoordeling en dus worden voorzien een hogere gewicht/een hogere score.
Want stel dat een toekomstig exploitant ‘zwaar’ inzet op de gunningscriteria t.v.v. de stad dan lijkt ons de gunningscriterium t.v.v. de burger eerder marginaal door te wegen in de eindbeoordeling.

M.a.w. positief dat wij als stad via dit bestek de markt gaan bevragen en actief opzoek gaan naar opportuniteiten, doch onthouding omwille van de te lage score “participatiemogelijkheden voor de burger”.

Bovendien vragen wij aan het college eens van nader bij te bekijken hoe het komt dat het voor onze stad financieel veel interessanter is om enkel een recht van opstal af te sluiten eerder dan financieel te participeren in een dergelijk project!

Advertentie
%d bloggers liken dit: