Maandelijks archief: mei 2012

tsskomst gemeenteraad 24 mei 2012 ivm ‘iedereen genkt-campagne’

tijdens de gemeenteraad ontstond er een interessant discussie over het al dan niet ‘overkopen’ van het domein ‘www.iedereengenkt.be’ van de slimme Nederlander. De Nederlander had een maand (29 dec 2010) later nadat onze stad haar ‘iedereen genk’-campagne (november 2010) had gelanceerd deze domeinnaam later registeren op zijn naam. Iets wat het ontwerpbureau blijkbaar had nagelaten? De Nederlander betaalt ong €15 /jaar voor dit domeinnaam. Het stadsbestuur denkt eraan om deze domeinnaam over te kopen. Natuurlijk tegen een forse meerwaarde. Echter heb ik het stadsbestuur afgeraden dit te doen en een administratieve procedure aan te spannen tegen deze persoon. De kans op slagen is zeer groot aangezien wij als stad ‘iedereen genkt’ als merk hebben gedeponeerd en aldus ons belang kunnen aantonen in deze. We hebben de ‘wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechterlijke registreren van domeinnamen” aan onze kant! Wordt vervolgd!

Advertentie

Gemeenteraad 24 mei 2012 : PROgenk pleit voor een vereenvoudigd parkeertarief in onze stad.

PROgenk wenst zich onthouden bij dit agendapunt omwille van 2 redenen :
1° vrachtwagens horen niet in thuis in woonwijken.
2° we begrijpen nog steeds niet het onderscheidt die men maakt voor een personenwagen € 300/jaar (parking tss politiekantoor en de VDAB) en voor een vrachtwagen €150/jaar. Vandaar onze onthouding.

– Daarenboven willen wij pleiten voor een meer vereenvoudigd parkeertarief, immers op dit moment zijn er 8 verschillende parkeertarieven, wij stellen voor om naar 2 (maximaal 3) parkeertarieven te gaan! Samenhangend, met dit voorstel, de dagtarieven nog verder te vereenvoudigen. Nu zijn er 3 verschillende verschillende dagtarieven.

– Verder vragen wij om het maailveldparkeren (kort parkeren) minder aantrekkelijk te maken en dit kan ons inziens door het ondergronds parkeren (lang parkeren) goedkoper te maken!

– Ook willen wij vragen om de parkeeraanduidingen (parkeerlijnen op de grond) te inventariseren en daar waar nodig te verbeteren. Maar al te vaak stellen wij vast dat een voertuig ‘misparkeert’ staat door het ontbreken van een duidelijke afbakening van het parkeervlak. Deze inventarisatie zal onze parkeercapaciteit ten goede komen.

Versoepeling parkeerverbod voor vrachtwagens in de woonwijken!

gemeenteraad 15 maart 2012 : Vragen i.v.m. versoepeling omtrent het parkeerverbod voor vrachtwagens!

Vragen i.v.m. versoepeling omtrent het parkeerverbod voor vrachtwagens (Patrick Uminski)

Via de pers vernemen wij dat de meerderheid toch een versoepeling zal toestaan op het recent ingevoerde parkeerverbod voor vrachtwagens in de wijken. Hoe kan dit nu? Met heel veel vuur en passie heeft de meerderheid dit reglement, op initiatief van PROgenk, verdedigd … maar wat blijkt? Het parkeerverbod is nog maar net in werking en het verbod wordt uitgehold!

 Waarom deze versoepeling?
Immers het parkeerprobleem is en blijft een probleem van de werkgever. Dat heeft U toen gezegd en dat zeggen wij nu nog steeds!

 Waar gaat U deze vrachtwagens parkeren?
Gaan wij nu voor iedere werknemer die zijn voertuig/camionette mee naar huis mag nemen een parkeerplaats voorzien “op 5 minuten van zijn huis (HBvL 02/12)” zoals u beloofd heeft aan de vrachtwagenchauffeurs!

 Waarom is een parkingplaats huren voor een vrachtwagen (€150,00/jaar) in onze stad goedkoper dan het huren van een autostandplaats (€300,00/jaar)? Welke visie zit hier achter? Als partij kunnen alleen maar vaststellen dat electoraal gewin het heeft gehaald van de verkeersveiligheid in de wijken! PROgenk is tegen deze versoepeling!

Zichtbaarheid Noordlaan vanuit Dwarsstraat minimaal voor automobilist.

Gemeenteraad 15 maart 2012 : Probleem i.v.m. zichtbaarheid oprijden Noordlaan vanuit Dwarsstraat richting Zonhoven (reeds gemeld op 13.11.2011). Vraag naar oplossingen hieromtrent!

Op 13 nov 2012 heb ik melding gemaakt, via een schriftelijke vraag (email), van het probleem dat de automobilisten die de 2de cité verlaten via de Dwarsstraat en richting Zonhoven wensen te rijden het aankomend verkeer (vanuit Casa Papa Giovanni) niet of onvoldoende zien aankomen indien er auto’s staan geparkeerd ter hoogte van Noordlaan 131.

Op 24 november 2012 wordt er een antwoord geformuleerd vanuit onze stedelijke verkeerscommissie. Hierin erkennen zij dit probleem. En ik citeer “mogelijk kunnen een strookje parkeerverbod, arceringen en/of anti-parkeerpaaltjes soelaas brengen”. Vandaag zijn we 4 maanden verder en het probleem is nog steeds niet opgelost!

%d bloggers liken dit: