Auteursarchief: Patrick

Gratis strooizout voor ieder Genks huisgezin. Iedereen strooizout.

Onze stad sensibiliseert haar inwoners, en terecht, om hun stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. Om dit initiatief extra te stimuleren stellen wij voor dat de Stad een aantal kilo’s strooizout per huisgezin ter beschikking stelt. Zo kunnen de stoepen en voetpaden langer sneeuw- en ijsvrij gehouden worden. Wat zeker ten goede zal komen voor onze postbodes en toevallige passanten.

“Heel wat Genkenaren nemen de oproep van de stad ernstig om hun stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. Op zoek naar strooizout wordt de Genkenaar al snel geconfronteerd met lege winkelrekken. Zo heb ik de afgelopen dagen heel wat mails en telefoontjes gehad van mensen die het niet vinden kunnen dat bij een eerste winterprik er al geen strooizout meer voorhanden is. Vandaar ons voorstel om per huisgezin een aantal kilo’s strooizout te voorzien” stelt raadslid Patrick Uminski “om de eerste winterprik te kunnen pareren”. Dit voorstel zal ik dan ook agenderen voor de komende gemeenteraad van december.

Organisatorisch

Om een stormloop te vermijden tijdens de eerste winterprik kunnen wij het zo organiseren dat de Genkenaar vanaf oktober tot maart strooizout(*) zou kunnen gaan afhalen met een eigen emmer of in een voorverpakte zak en dit bij de technische dienst van de stad of bij de brandweer. Voorst wil ik het stadsbestuur oproepen om samen met de handelaars eens te overleggen hoe het komt dat bij een eerste winterprik zij al meteen zonder strooizout zitten.

Wij beseffen dat het misschien nog moeilijk te organiseren valt voor deze winter,  maar de suggestie nu lanceren geeft de stadsdiensten de kans om dit voorstel degelijk te bestuderen en uit te werken.  

(*) op vertoon van ID-kaart of met een bonnetje uit de stadsmagazine 3600)

Advertentie

tsskomsten GR 18 nov. 2010

Agendapunt 11 – Aanpassing huurovereenkomst Q-park – parkingplaatsen stadhuis.    

Wij zijn tegen de aanpassing van de huurovereenkomst en dit omwille van het feit dat wij, als partij,  maar niet kunnen begrijpen dat Q-park het verlies van 2 parkingplaatsen absoluut in mindering wenst te brengen.  Waarom begrijpen wij het niet? (lees eveneens tsskomst. GR 19-02-2009)

 1. Q-park huurt sinds febr. 2009 een 55-tal parkeerplaatsen van de stad voor een belachelijk lage prijs van 68 eurocent per parkingplaats, onder het stadhuis en dus midden van het centrum. De Genkenaar, die de bouw van de parking heeft betaald, mag deze parkingplaats terughuren van Q-park aan een dagtarief van 11 euro. (x 15)
 2. Het parkeertarief per uur is in de periode febr. 2009 – nov 2010 gestegen met 10 eurocent.  (€1,20 à € 1,30)
 3. Het dagtarief eveneens is gestegen van € 10 naar € 11

 Maw Q-park verdient hopen geld op kap van de Genkenaar. Wij vinden het dan ook beschamend dat Q-park deze 2 parkingplaatsen in mindering wenst te brengen en dat het schepencollege in februari 2009 deze parkingplaatsen cadeau heeft gedaan aan Q-park. Op geen enkel manier werd of wordt de Genkenaar beter van de bestuursdaad dat het schepencollege toen heeft gesteld. Nochtans moet dit het uitgangspunt zijn van een schepencollege.  In al deze net opgesomde redenen vinden wij onze motivatie voor onze tegenstem voor dit agendapunt.  

Agendapunt 23 – Lastenboek ontwikkeling nieuw stedelijk website

Als PROgenk zijn wij absoluut akkoord om van onze stedelijke website (www.genk.be) een website te maken van de 21ste eeuw. De ambitie van onze vernieuwde website moet zijn om de referentie te worden voor andere stadwebsites.

Als bedenking wil ik wel meegeven dat wat betreft de mobiele versie van onze stedelijke stadwebsite om creatiever uit de hoek te komen dan de huidige mobiele website van Genk-on-stage (m.genkonstage.be), waar de burgemeester tijdens de vorige gemeenteraad naar refereerde.  

Toegevoegde agendapunten gemeenteraad 18 november 2010.

FRGE                                                                                                                                                                                   

Met wat vertraging stellen wij vast dat het stadsbestuur dan toch akkoord is gegaan met onze voorstel, van een aantal jaren geleden, om toe te treden tot het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). Een fonds dat mogelijk maakt dat ook de minder bemiddelde burger de kans krijgt om een goedkopere energielening te kunnen afsluiten. Een energielening dat dient om duurzame en energiebesparende maatregelen te kunnen uitvoeren aan het huis. 

Vraag:

 • Hoeveel Genkenaren hebben via deze fonds een dergelijke energielening lopen?             Bereikt het zijn doelgroep?
 • Is er maximum aan het aantal leningen dat kan worden toegekend?  Of is dit onbeperkt?

 

Herdenking slachtoffers van de bombardement van de kerk in het centrum op 2 oktober 1944.                                                                                                                                 

Op 16 oktober 2010 ben ik ingegaan op een uitnodiging van onze Heemkundekring en dit naar aanleiding van hun boekvoorstelling “Ooggetuigen. Genk gebombardeerd 2 oktober 1944!”. Als je  ooggetuigen hoort vertellen of je leest het boek kom je algauw tot de vaststelling dat deze gebeurtenis  belangrijke gevolgen heeft gekend voor Genk. Naast de enorme materiële schade aan de kerk, huizen, wegen, … vielen er ook, en dat is het meest belangrijke , een 40-tal dodelijke slachtoffers te betreuren door deze catastrofale vergissing.

Als lezer van het boek en als geïnteresseerde Genkenaar stel ik mij de vraag hoe het eigenlijk komt dat aan het  oorlogsmonument in Boxbergheide  –  ter nagedachtenis van 3 gesneuvelde R.A.F.-soldaten-  wel elk jaar een herdenkingsplechtigheid plaats vindt  -en volkomen terecht – maar dat we die vreselijke dag van 2 oktober 1944 met  40 burgerdoden  –  vooral  Genkenaren – niet of nauwelijks herdenken!

Suggesties :

 1. Is het niet mogelijk om deze slachtoffers op de één of andere manier ook jaarlijks te  herdenken? Of betrekken bij een ander viering? 11 november?
 1. Het is nu nog misschien wel ver vooruit kijken maar op 2 oktober 2014 is het precies 70 jaar geleden dat Genk gebombardeerd werd. Vandaar dat ik het stadsbestuur wil vragen om deze dag niet te vergeten en een gepaste herdenkingsmoment te voorzien voor deze slachtoffers.

tussenkomsten gemeenteraad 21 oktober 2010

Agendapunt 14 : Goedk. lastvoorwaarden en gunningswijze : SMS-parkeren.                  

PROgenk wenst het stadsbestuur te feliciteren omdat het SMS-parkeren nu echt concreet wordt en vanaf 1 januari 2011 operationeel zal zijn.

Om ook de meest kritische raadsleden onder ons te overtuigen heb ik wat cijfermateriaal in Hasselt opgevraagd. Hier zien we dat het aantal sms-parkeertransacties van 19.372 sms’jes in 2007 is gestegen naar 112.165 sms’jes in 2009. M.a.w. verzesvoudigd  op 3 jaar tijd.

Bijkomende vraag : in het antwoord op ons voorstel om het SMS parkeren mogelijk te maken heeft de burgemeester (GR  21 jan 2010) ook verwezen naar andere betaal- methoden, naast het SMS parkeren.  O.a. betalen met behulp van je bankkaart en sprak de burgemeester ook over het betalen van je parkeertijd door je gsm in de buurt te houden van een parkeerautomaat (de zg. Near Field Communication- technologie)

 Hoe ver staat het daar mee? Of anders zijn hier concrete stappen ondernomen?

Agendapunt 27 : Leveren en plaatsen van bewegwijzering in Genk-Centrum.  Goedk. bestek en opmetingsstaat.                                                                               

PROgenk heeft in principe geen bezwaar tegen het plaatsen van deze nieuwe bewegwijzering. Het kan de zoektocht naar een parking of een locatie in het centrum voor de zwakke weggebruiker vergemakkelijken. Maar dan moet de informatie die er op terug te vinden is wel correct zijn. Zo staan er icoontjes op het infobord verkeerd en worden er bestemmingen opgesomd in de legende die nergens op het stadsplan terug te vinden zijn. In uw commissie geeft u toe dat er enkele fouten in staan. U heeft nog na de commissie enkele wijzigen laten aanbrengen op de grondplannen. En dat siert u. Echter de uitvoering van het stadsplan op het infobord krijgt van ons een onvoldoende. Want op dit stadsplan, waar we straks allemaal naar staan kijken, is er geen enkele wijziging of verbetering aangebracht.

Daarom vraagt PROgenk om dit dossier vandaag niet te behandelen en uit te stellen naar later. Zodoende krijgt u tijd om uw huiswerk opnieuw te maken met enkele aanbevelingen die wij, constructief zoals we zijn, wensen mee te geven.

Zo stellen wij voor om het stadsplan visueel aantrekkelijker te maken. Waarbij men voor ieder type parking een specifieke kleur kiest. Zodat het geheel veel makkelijker waarneembaar zal zijn. En natuurlijk moeten ook de iconen en de legende beneden op het stadsplan de realiteit weergeven.  

Voor 180.000euro vraagt PROgenk een correct en visueel aantrekkelijker stadsplan  op het infobord. Zolang dit niet gebeurt is kunnen wij deze cheque niet mee ondertekenen!

Toegevoegde agendapunten :

1 )  In de jongste editie (okt. 2010) van onze Stadsmagazine 3600 lezen we dat de Genkenaar gratis kan naar 2 beurzen  (Actief 50 en Woonestetika)  in de Limburghal.

PROgenk heeft hier geen probleem mee, alleen vragen wij ons af :

 • vanwaar komen de middelen (uit welke dienst) en wat kost het ons (welk bedrag is hiervoor gereserveerd of begroot)?
 • welke zijn de criteria die een beursorganisator dient te hanteren om ook van deze regeling te kunnen genieten?

2) Voorstel tot introduceren van Genk.be Mobiel.                                       

De verkoop van smartphones kent een explosieve groei, op dit moment is het zelfs zo dat 1 op 3 van de verkochte gsm’s een smartphone is. Voorts voorspelt een Amerikaanse studie (Morgan Stanley) dat vanaf het jaar 2013 er meer ‘mobile’ internetters zijn dan de klassieke internetters via een computer.  Vandaar onze vraag om in te spelen op deze tendens :

 • door naast onze ‘klassieke’ stadswebsite ook een mobiele versie aan te maken. ‘deredactie.be Mobile’ zou als leidraad kunnen dienen. 
 • door onze communicatiedienst eens te laten onderzoeken of het mogelijk is om onze huidige ‘klassieke’ stadswebsite, mits een aantal aanpassingen, ‘gebruiksvriendelijker’ te maken voor een smartphone en dit in afwachting van een echte mobiele versie.

Fietspad Zandoerstraat komt er!!

Krantenartikels ivm fietspad Zandoerstraat :

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=3V30JC5M&postcode=3600

http://www.hbvl.be/limburg/genk/fietsprotest-voor-fietspad-in-zandoerstraat-in-boxbergheide.aspx

Fietsactie “Fiets mee voor een fietspad!”Zandoerstraat!

Beste ouders,

Ondanks een petitie van 300 handtekeningen en onze vraag tijdens de   gemeenteraad van 20 mei 2010 is er nog steeds geen fietspad aan de Zandoerstraat. Moet hier echt eerst een ernstig ongeluk gebeuren, vooraleer er een fietspad wordt aangelegd? Wij vinden van niet!!

Daarom onze vraag aan jullie, beste ouders, fiets mee voor een fietspad! Dit kan door op donderdag 07 oktober samen met jullie kind(-eren) naar school te fietsen. We komen samen aan het rondpunt van café Bagatel. Om 08u15 fietsen we dan, onder politiebegeleiding, via de Zandoerstraat naar school. Hoe meer fietsers, hoe luider onze roep om een veilige fietspad voor onze kinderen.

Nieuwe-antireflecterende ramen voor zwembad Boxbergheide.

Na 1 jaar van vragen, uiteindelijk een positief antwoord van het schepencollege : http://www.hbvl.be/limburg/genk/nieuwe-antireflecterende-ramen-in-zwembad-boxbergheide.aspx

Persbericht : ouders kunnen zwemlessen van hun kinderen in zwembad van Boxbergheide nauwelijks volgen

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand ....

Zoals elk jaar in september het schooljaar start, starten ook de verschillende zwemcursussen voor de kinderen. Zo ook in het zwembad van Boxbergheide. Heel wat ouders kiezen ervoor om hun kinderen “ te volgen” tijdens deze zwemlessen in de daarvoor voorziene wachtruimte.

“Echter van volgen kan je nauwelijks spreken. Immers de zichtbaarheid wordt beperkt door het feit dat het glas van de binnenraam, tss zwembad en wachtruimte, door invallend zonlicht als een spiegel fungeert. Vanuit de wachtruimte kan men nauwelijks doorheen deze spiegel kijken.” aldus Patrick Uminski. Een ouder die zijn of haar kind(-eren) wil volgen moet als het ware met neus en voorhoofd tegen het raam aanschuren. 

“Dit probleem alsook een mogelijke oplossing heb ik reeds aangehaald tijdens de gemeenteraad van oktober 2009. Onze ondertussen oud-burgemeester en schepen van Sport erkenden toen het probleem van ‘zoninval’ waardoor de zichtbaarheid sterk vermindert. Echter één jaar later is dit probleem nog steeds niet opgelost, nochtans is de inspanning die gevraagd wordt aan het schepencollege minimaal. Een mogelijk oplossing dewelke het comfort van de ouders alsook de veiligheid van de kinderen kan verhogen bestaat erin door het plaatsen van lamellen in de wachtruimte. Extra positief gevolg is dat de temperatuur in de wachtruimte minder fel omhoog zal klimmen, waardoor het aangenamer vertoeven zal zijn in de wachtruimte.

Nieuw rustoord in Eerste Cité Winterslag is welkom!

Lees hier het artikel : http://www.hbvl.be/limburg/genk/nieuw-rustoord-met-75-kamers-in-eerste-cite-winterslag.aspx

Het kan een goede zaak zijn voor Winterslag I dat er een rustoord (plannen zijn ondertss ong. 1,5jaar oud) komt. Maar dan zou het stadsbestuur echter 2 garanties van de initiatiefnemers moeten kunnen bekomen : 1° – dat de toekomstige bewoners in de eerste plaats worden gerekruteerd uit de bewoners van de Eerste Cité. Zo kunnen oudere bewoners zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. En iedereen weet dat dit de gezondheid van onze senioren ten goede komt. 2° – dat de dagprijzen betaalbaar zijn voor ouderen uit Winterslag en omstreken. Het mag niet de bedoeling zijn hier een luxe rusthuis neer te zetten waar de wijkbewoners zich maar alleen aan kunnen vergapen.

Agendapunt gemeenteraad 20 mei 2010 : Veilig fietspad zandoerstraat, Boxbergheide.

Tijdens de gemeenteraad van vanavond 20-05-2010 heb ik samen met een aantal bezorgde mama’s aan de burgemeester en de gemeenteraad een petitie overhandigd. Een petitie ondertekend door een 300-tal bezorgde ouders. Een petitie waarin zij vragen om aan de Zandoerstraat (*) een veilig fietspad aan te leggen.

De Zandoerstraat en de Boxbergstraat zijn de belangrijkste wegen om Boxbergheide via de Zonhoverweg binnen te rijden. De Zandoerstraat is dus niet zomaar een weg, maar een verbindingsweg. Met heel wat in- en uitgaand verkeer.

1) fietsende schoolkinderen : er liggen daar immers 2 scholen in de buurt en iets verderop het Sint-Jozefsinstituut in Bokrijk.
2) druk busverkeer van de Lijn en van schoolbussen die de kinderen af- en aanbrengen aan het zwembad + werfverkeer.
3) druk autoverkeer : zoals reeds aangehaald is de Zandoerstraat een verbindingsweg tss de Zonhoverweg en de Hasseltweg.
4) door de recente renovatiewerken is de Zandoerstraat versmald en kunnen er nauwelijks twee voertuigen mekaar passeren. En daar ergens tussen, tussen al dat verkeer moeten de kinderen op de weg te fietsen.
U kan zich inbeelden wat een gevaarlijke toestand hier is ontstaan en dit vooral tijdens de schoolspitsuren.

De ouders zijn bang om hun kinderen met de fiets naar school te sturen. Dit kan en mag niet! Tot op heden blijft het gelukkig bij kleine ongelukjes die met wat moederlijke zorg en een kusje op de wonde snel genezen.

De burgemeester heeft tijdens de vorige gemeenteraad heel hard zijn gratis frietronde in de wijken verdedigd en dit vooral omdat hij naar de mensen wil toegaan, om te gaan luisteren.
Burgemeester U heeft nu de kans om de ouders te overtuigen dat U dit meent.
Burgemeester, schepenen (ook en vooral de schepenen uit Boxbergheide) : je kinderen de vrijheid geven om te fietsen begint met goede en veilige fietspaden.

Collega-raadsleden : als bestuur is dit onze taak hiervoor te zorgen en onze verantwoordelijkheid te nemen. ! Fietspad NU!

Persbericht : Parkeerboetes spekken stadskas Genk!

Naar aanleiding van het artikel (*) i.v.m. het parkeergeld dat Stad Genk ontvangt wil oppositiepartij PROgenk reageren.

Het parkeergeld dat Stad Genk ontvangt om onze auto te mogen parkeren in het centrum (niet de betalende ondergrondse Q-parkings) is voor  1/3 (32%) opgebouwd uit parkeerboetes.

“In het werkjaar juni 2008 – juni 2009 werden er alleen al in Genk 32.608(**) parkeerboetes uitgeschreven. Een absurd hoog aantal. Dwz dat er alleen al in Genk voor een bedrag van 340.000euro(***) aan parkeerboetes werd geïnd” volgens gemeenteraadslid Patrick Uminski.

“Het feit dat er in Genk zoveel parkeerboetes worden uitgeschreven vind zijn oorsprong in het contract dat de privéfirma heeft kunnen bedingen met Stad Genk. Namelijk de privéfirma heeft er alle baat bij om zoveel mogelijk parkeerboetes uit te schrijven om zo hun omzet (innen parkinggeld) extra aan te dikken. Immers vanaf  900.000euro omzet hebben zij volgens het contract recht op 5% van de meeropbrengst die zij realiseren. Dit verklaart hun gedrevenheid om op jacht te gaan naar vervallen parkeertijden, ed. “ vervolgd Patrick Uminski.

”Het sms-parkeren wordt op ons voorstel ingevoerd en kan ervoor zorgen dat het aantal parkeerboetes kan dalen.  We moeten er echter voor zorgen dat dit geen jaren op zich laat wachten” besluit Patrick Uminski.

PROgenk pleit er dan ook voor om vooral een klantvriendelijke  (correctief) parkeerbeleid te voeren en geen repressief beleid zoals het nu gebeurd in de straten van Genk.

(*)  bron : de Standaard Online : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20100514_013&word=parkeren+

(**)   bron financieel jaarverslag.

(***) €340.000 is 1/3 van de opbrengst van €1.019.99.64 voor het werkjaar juni 2008- juni 2009 – cijfers financieel jaarverslag

%d bloggers liken dit: