Categorie archief: Uncategorized

Hierbij mijn tussenkomsten en toegevoegde agendapunten van de gemeenteraad van 22 april 2010

 • Agendapunt 2 :  InterMedia    Patrick Uminski

Burgemeester, op febr. 2009 heb ik u een schriftelijke vraag gesteld om samen met Telenet de mogelijkheid te bekijken om een Telenet Service Centrum te openen in Genk. Voor de leek : een service center is een plaats/locatie, meestal een bestaande elektrozaak, waar de Genkenaar zijn defecte decoder, of defecte kabelmodem kan omruilen. Zonder daarvoor naar Hasselt of Maasmechelen te moeten rijden. Uit uw schriftelijke antwoord blijkt dat wij er allebei over eens zijn dat een dergelijk service center ook in Genk moet kunnen. Straffer u heeft mij beloofd dat voor het einde van het jaar 2009 een dergelijk service-center in Genk een feit is.

Echter vandaag zijn we 22 april 2010 en is er nog niets van in huis gekomen. Vandaar de vraag om nogmaals contact op te nemen met Telenet en te stellen dat de 65.000 inwoners van Genk beter verdienen!  

Ter info : een Telenet service-center is aanwezig in Hasselt, Maasmechelen, Bree, Tongeren St-Struiden, Diest, Lommel en Heusden. 

Antwoord burgemeester : Deze vraag zal ik opnieuw voorleggen aan Telenet.

 • Agendapunt 17 : Tuinwijkrenovatiedossiers.      Patrick Uminski

PROgenk gaat akkoord met het uitbetalen van deze premie, echter heeft onze fractie een tweetal vragen hieromtrent.

vraagt onze fractie aan de gemeenteraad een aanpassing van het renovatiereglement. Meer bepaald het reglement wat het buitenschrijnwerk aangaat.

Op dit moment is het zo dat indien men wil in aanmerking komen voor een renovatiepremie voor het vervangen van ramen en deuren (zeg maar het buitenschrijnwerk) men dit moet herstellen  in de oorspronkelijke staat. Wat is het probleem? Heel wat mensen hebben in de loop der jaren hun huis voorzien van rolluiken. Uit preventie. Uit energieoverwegingen. Het stadsbestuur heeft zijn Genkenaren jaren aangemoedigd om rolluiken te plaatsen. En dit in de vorm van een veiligheidspremie van ong. 10.000frank indertijd. Nu kunnen deze Genkenaren geen aanspraak maken op een renovatiepremie buitenschrijnwerk. Tenzij … tenzij men deze rolluiken afbreekt. Eigenlijk komt het hier op neer : eerst een premie om rolluiken te plaatsen en vervolgens terug afbreken om aanspraak te kunnen maken op ander premie. Niet echt een voorbeeld van een coherent beleid. Navraag bij de bevoegde diensten leert ons dat iets meer dan 10% van de aanvragers voor een premie van buitenschrijnwerk wordt afgewezen. En dit omwille van het feit dat zij rolluiken hebben hangen. En dan hebben wij het nog niet over de mensen die zelfs de moeite niet doen om een aanvraag in te dienen, omdat het reglement hun uitsluit.   Vandaar vraagt PROgenk een aanpassing van het reglement opdat het toekennen van een premie niet mag afhangen of er nu wel of geen rolluiken hangen.  Aangezien het stadsbestuur het plaatsen van rolluiken altijd heeft aangemoedigd. 

Op dit moment heerst er onduidelijkheid over waar men nu precies zijn aanvraag om een renovatiepremie moet doen? Bij Stebo of woonzone GOAZ? Op dit moment worden de aanvragers die bij Stebo binnenstappen door verwezen naar woonzone GAOZ. Waarom kan de aanvraag niet bij Stebo blijven gebeuren in de wijken kort bij de mensen? Bij Stebo is ondertussen de nodige expertise aanwezig! Graag duidelijkheid in de communicatie want in de foldertjes worden de mensen nog steeds door verwezen naar Stebo voor de aanvraag.     

Antwoord burgemeester : 1° vraag : het renovatiereglement wordt niet aangepast. Aangezien men het oorspronkelijk uitzicht van de wijken wenst te herstellen.

2° vraag : Er worden nieuwe afspraken gemaakt met Stebo. Deze zullen mij eerstdaags bezorgd worden.  

 • Agendapunt 26 Burgerzaken : Digitale infozuil op stedelijke begraafplaatsen.     Patrick Uminski

PROgenk stelt voor om op de stedelijke kerkhoven een digitale infozuil te voorzien. Een digitale infozuil maakt het nodeloos zoeken naar een begraafplaats overbodig. 

Wat is/kan een digitale infozuil?

Stel je wenst een lang geleden overleden buur/vriend te bezoeken. Een vraag die voor een ieder van ons heel herkenbaar is – waar ligt hij/zij? Wel een digitale infozuil kan hier een oplossing bieden.  Je stapt naar de infozuil (computerscherm), geeft de naam van de overledene in, eventueel met overlijdensjaar, en de digitale infozuil toon aan de hand van een grondplannetje van het kerkhof waar de overledene begraven ligt.

Men kan met dit systeem een meerwaarde creëren voor onze stedelijke website www.genk.be door deze digitale infozuil te integreren op onze stadswebsite. Je kan dan immers thuis van achter je computer via www.genk.be de begraafplaats opvragen van de overledene en dit plannetje vervolgens afprinten en meenemen naar het kerkhof.  Zodat overbodig zoeken tot het verleden hoort.

Antwoord schepen Steyvers : Op dit moment is men reeds 2 jaar bezig met het inventariseren van de gegevens van de overledene. Zodra dit werk is afgerond kan er worden overgegaan tot installatie van het digitaal infozuil. De schepen drukt haar hoop uit dat dit nog dit jaar kan gebeuren.

Toegevoegde agendapunten 

 • Agendapunt 10  : “Tournée générale” van de burgemeester.         Patrick Uminski

In december 2009 vraagt het schepencollege een budget voor “stedelijke beleidsvoorlichting”. PROgenk vindt het een goed initiatief omdat het stadsbestuur de wijken intrekt om de mensen te bezoeken, om naar de mensen te gaan luisteren,  om het uitgestippeld beleid voor de komende jaren uit de doeken te doen. Vandaar  beleidsvoorlichting. En ja, een glaasje fris namens het stadsbestuur is hier op zijn plaats. Kortom PROgenk keurt dit budget goed.

Maar wat zien wij vandaag wat er met dit geld gebeurt? Een flink deel van het budget  ‘beleidsvoorlichting’ (45.000euro) gaat naar de persoonlijke campagne van de burgemeester.

 “Beleidsvoorlichting! Frieten bakken?” We doen ons best om het te begrijpen!

Dat de burgemeester campagne voert hebben wij absoluut geen problemen mee. Uiteindelijk dient een politicus zich te profileren. Maar dan niet op kosten van de belastingbetaler. Blijkbaar betekent ‘beleidsvoorlichting’ voor het schepencollege heel iets anders dan volgens onze ‘Van Dale woordenboek’. Er zijn andere minder populistische vormen van communicatie om op zoek te gaan naar de noden van de Genkenaren. Wij denken aan bvb. het organiseren van wijkenquêtes, straatinterviews, thema-avonden organiseren in de wijken, de plaatselijke verenigingen hierbij betrekken, enzovoort. Ook het implementeren van de resultaten van het project “De Genks” in ons beleid hoort hierbij.

“Beleidsvoorlichting! Frieten bakken?” Neen het lukt ons niet.

Vandaar ons standpunt  … deze vorm van beleidsvoorlichting keuren wij af. Immers burgemeester … U staat hier in de belangstelling en niet het beleid en zeker niet de Genkenaar. Maar … daar was het u waarschijnlijk om te doen.        

Antwoord burgemeester : de burgemeester ziet geen problemen in de wijktour omdat hij hoopt om op deze laagdrempelige manier zoveel mogelijk Genkenaren hoopt te ontmoeten. En zo hun noden leert kennen. Voorts heeft hij ook beloofd om na zijn wijktour verslag uit te brengen aan de gemeenteraad.    

 •  Agendapunt 11 : Inrichten van een wedstrijd met als hoofdprijs een ticket voor een vlucht met de luchtballon van stad Genk.   Patrick Uminski                                 

Onze stad sponsort blijkbaar sedert 2008 een luchtballon. Ondertussen heb ik vernomen dat dit reeds langer is. En dit voor een bedrag van 3.500 euro (ex. btw). In ruil voor deze sponsoring krijgt het stadsbestuur 4 vluchten aangeboden (16 personen).

Onze blauwe luchtballon met stadslogo is gekend in Genk, maar niemand die weet hoe je aan een gesponsorde ticket van de stad kunt geraken.

Vandaar :

 • Hoeveel mensen hebben er in het verleden al gebruikt gemaakt van deze gesponsorde tickets (een 32-tal sedert 2008)?  En wie wijst deze mensen aan?  

Suggestie:  PROgenk stelt voor om hier eventueel een wedstrijd aan te   koppelen, met als hoofdprijs een ticket voor een ballonvaart. Wij denken dan bijvoorbeeld aan een prijsvraag in onze stadsmagazine 3600, of als beloning voor de mooiste tuinactie in Genk, …  

Kortom iedere Genkenaar de kans geven om een ticket te winnen om zijn stad vanuit een ander perspectief te beleven.   

 Antwoord burgemeester : bedankt voor het idee en zal dit bespreken met de dienst communicatie.  

 Opmerking : De antwoorden van de burgemeester zijn dikwijls uitgebreider maar ik heb getracht enkel de essentie van de antwoorden van de burgemeester weer te geven.

SMS parkeren ook in Genk – Hbvl.be

Artikel in HBvL van 22 jan. 2010
sms parkeren via Ook met bankkaart parkeren – Hbvl.be.

SMS parkeren in Genk komt er!

Lees hier mijn agendapunt :
Vandaag wil ik vragen aan de gemeenteraad om het sms-parkeren mogelijk te maken in Genk. Immers de cijfers in Hasselt bewijzen het : sedert de introductie van het sms-parkeren blijven de sms-parkeertransacties stijgen.
In 2007 – 19.372 sms’jes (introductie)
In 2008 – 95.463 sms’jes
In 2009 …- 112.165 sms’jes
Maw in 2009 noteert men maar liefst een stijging van ong. 20% aan sms-parkeertransacties en dit tov het jaar 2008. Een duidelijk teken dat deze ‘parkeerbetaalmethode’ gesmaakt wordt door de gebruiker. Rondvraag van het stadsbestuur van Hasselt leert ons dat de gebruiker deze betaalmethode als gebruiksvriendelijk en zelfs kostenbesparend ervaart.

Hoezo kostenbesparend?
Een sms-parkeertransactie versturen kost 0,15 eurocent. Een kleine kost die je snel hebt terugverdiend. Immers hoe vaak betaal je nu voor één of twee uren parkeren en ben je vroeger weg. Of je hebt geen gepaste muntstukken. En daar schuilt nu net het belangrijkste voordeel van het sms-parkeren in : je betaalt enkel voor de effectieve tijd dat men parkeert.
Vandaar dat ik deze vraag wil voorleggen aan de raad om het sms-parkeren ook mogelijk te maken in Genk en onze de schepenen de opdracht te geven dit te onderzoeken.

Het schepencollege reageert positief op mijn voorstel : sms-parkeren komt er!
Klik hier voor het artikel in het belang van Limburg http://www.hbvl.be/limburg/genk/ook-met-bankkaart-parkeren.aspx

Korte reaktie op het artikel :

Weet dat het sms-parkeren kan gebeuren met twee (2) sms-jes (start/stop) en niet (vijf) 5 zoals onze burgemeester aangeeft in het krantenartikel. Ik neem aan dat de burgemeester dit zo stelt om later te kunnen zeggen dat hij zwaar heeft moeten onderhandelen met de operator (met wie ik per…soonlijk een gesprek had). Trouwens Rob Beenders (parkeerschepen in Hasselt) treedt mijn stelling vandaag bij in een artikeltje in HBvl. Maar het feit is en blijft het idee is gelanceerd en aanvaard: binnenkort kunnen wij SMS-parkeren in Genk.
En ondertussen … blijven ijveren om een goedkoper parkeertarief!

tussenkomst GR 21-01-2010

PROgenk vraagt invoering van het sms-parkeren! (Patrick Uminski)

PROgenk vraagt aan de gemeenteraad om het sms-parkeren mogelijk te maken in Genk.

Immers de cijfers in Hasselt bewijzen het : sedert de introductie van het sms-parkeren blijven de sms-parkeertransacties stijgen. 

In 2007 -> 19.372 sms’jes  (introductie)

In 2008 -> 95.463 sms’jes

In 2009 -> 112.165 sms’jes

Maw in 2009 noteert men maar liefst een stijging van ong.  20% aan sms-parkeertransacties en dit tov het jaar 2008. Een duidelijk teken dat deze ‘parkeerbetaalmethode’ gesmaakt wordt door de gebruiker. Rondvraag van het stadsbestuur van Hasselt leert ons dat de gebruiker deze betaalmethode als  gebruiksvriendelijk en zelfs kostenbesparend ervaart. 

Hoezo kostenbesparend?

Een sms-parkeertransactie versturen kost 0,15 eurocent. Een kleine kost die je snel hebt terugverdiend. Immers hoe vaak betaal je nu voor één of twee uren parkeren en ben je vroeger weg. Of je hebt geen gepaste muntstukken. En daar schuilt nu net het belangrijkste voordeel van het sms-parkeren in : je betaalt enkel voor de effectieve tijd dat men parkeert.

Vandaar dat wij deze vraag aan de raad willen voorleggen om het sms-parkeren ook mogelijk te maken in Genk!

 Vraag omtrent een mogelijk verhuis van onze Genkse theatermakershuis De Queeste naar Hasselt.  (Patrick Uminski)

 Is de verhuis reeds definitief? Wat onderneemt de stad om dit verhuis tegen te gaan?    

 Jammer genoeg is deze vraag reeds achterhaald en ingehaald door de realiteit. Afgelopen dinsdag vernam ik dat het verhuis van DE QUEESTE naar Hasselt een feit is. Onze stad was sinds 2002 de vaste uitvalsbasis van deze groep creatieve mensen en zijn zij ondertussen een begrip in Vlaanderen. Niet alleen voetbal draagt bij tot een positief imago voor onze stad, ook cultuur. Ook theater.    

 Wie herinnerd zich niet die onvergetelijke voorstellingen op locatie. En dan denk ik bijv. aan hun voorstelling in de Fordgarage aan de Hasseltweg of aan hun voorstelling in een logementhuis aan de Eikenlaan in Winterslag. Men keek niet alleen naar theater, men zat er ook middenin.

Recent nog werden zij tijdens de viering van onze ‘ondertussen’ ereburgemeester nog fier aangekondigd als een Genker toneelgezelschap.

Hun verwijzingen tijdens deze voorstelling naar het derde verdiep “de Champs-Élysées” brachten ons allen aan het lachen, maar laten nu een bittere smaak na! 

Wat is er ondertussen gebeurd op de “Champs-Élysées”? Is men daar ondertussen alleen maar bezig geweest met bouwprojecten? Waarom kunnen wij een dergelijk project niet in Genk houden? Wat kan Hasselt meer bieden dan Genk?  Of beter wat heeft Hasselt meer te bieden dan Genk? 

Vandaar deze vraag aan de bewoners van onze Genkse “Champs-Élysées” : waarom slagen jullie er niet in om een dergelijk professioneel gezelschap in Genk te houden?

PROgenk wil invoering sms-parkeren

“Tijdens de gemeenteraad van 21 jan. 2010 vraagt PROgenk aan het stadsbestuur om het SMS-parkeren te introduceren” aldus Patrick UMINSKI.

De cijfers in Hasselt bewijzen het : sedert de introductie van sms-parkeren in Hasselt (zomer 2007) zijn tot op heden reeds 227.228 sms-parkeertransacties genoteerd. In vergelijking met 2008 valt er in Hasselt in 2009 een spectaculaire stijging van ong. 20% aan sms-parkeertransacties te noteren. Een teken dat het sms-parkeren wordt gesmaakt door de gebruikers.

“Een sms-parkeertransactie versturen kost 0,15 eurocent. Een kleine kost die je snel hebt terugverdiend. Immers hoe vaak betaal je nu voor één of twee uren parkeren en ben je vroeger weg. Of je hebt geen gepaste muntstukken. En daar schuilt nu net het belangrijkste voordeel van het sms-parkeren in : je betaalt enkel voor de effectieve tijd dat je parkeert” besluit Patrick Uminski.

Hoe werkt het SMS-parkeerbetalingsysteem ?

Heel eenvoudig. De gebruiker moet enkel de parkeerzone (duidelijk aangeduid op de parkeerautomaat (bv. GENK01, GENK02, …) samen met zijn nummerplaat SMS’en naar het nationaal vier-cijferig telefoonnummer 4411 dat eveneens duidelijk op de parkeerautomaat staat vermeld. Bij vertrek stuurt de parkeerder een ‘stop’ berichtje (“Q”), naar 4411. Vergeet de gebruiker echter dit stopberichtje, dan stopt het systeem automatisch de tijd wanneer de maximale parkeertijd voor de parkeerzone bereikt is. Gemakkelijk dus:

1. parkeer je auto

2. stuur een berichtje

3. betaal via SMS bij het wegrijden door het sturen van een sms “Q”

Het verschuldigde parkeergeld wordt verrekend via de GSM-factuur van de mobiele telecomoperator of via een aparte parkeerfactuur die je via internet, PC banking, kredietkaart, of eenvoudige overschrijving kan betalen op het einde van de maand. Voorlopig werkt de afhandeling van de parkeergelden via de GSM-factuur/belkrediet enkel voor Proximusklanten. Verwacht wordt dat Mobistar en Base op korte termijn zullen volgen. Voorlopig wordt dit euvel opgelost via een aparte facturatie van de parkeergelden door Mobile-for, nadat een Mobistar- en Baseklant zijn facturatiegegevens heeft overgemaakt aan Mobile-for. Bovendien krijgt iedere gebruiker toegang tot een persoonlijke webpagina waar de parkeerhistorie, de instellingen en de factuur kunnen geraadpleegd worden.

De controle op straat door parkeerwachters van het parkeerbedrijf gebeurt via de handterminals. Op enkele seconden kan vastgesteld worden of de bestuurder van het voertuig al dan niet per SMS heeft geparkeerd.

Wat zijn de voordelen van 4411 SMS-parkeren ?

 • Je hebt geen gepast kleingeld meer nodig;
 • Je hoeft niet op voorhand in te schatten hoeveel parkeertijd je nodig hebt;
 • Je betaalt alleen voor de effectieve parkeertijd;
 • Je wordt verwittigd per SMS als je maximale parkeertijd ten einde is;
 • Je kan voor vrienden betalen als zij geen kleingeld op zak hebben door hun nummerplaat te SMS’en met de correcte parkeerzone;
 • Je vermijdt het risico een retributiebon op te lopen vermits je auto via SMS wettelijk geparkeerd blijft tot je het ‘stop’ signaal stuurt bij het wegrijden (zolang je de maximale parkeertijd in bepaalde zones respecteert);
 • Ook andere steden tonen interesse voor deze vorm van parkeren.

 

Wat zijn de kosten van 4411 SMS-parkeren?

 • De tarieven voor 4411 SMS-parkeren zijn dezelfde als bij de traditionele betalingsmethoden aan de parkeerautomaat. Wel kan je dankzij 4411 SMS-parkeren vermijden om teveel te betalen wat niet altijd mogelijk is met muntstukken die je vooraf moet betalen.
 • Deze nieuwe vorm van 4411 SMS-parkeren brengt geen lidgeld of inschrijvingskosten met zich mee. De communicatiekosten per SMS zijn beperkt (€0.15) en hierdoor geen drempel om optimaal te genieten van alle voordelen van 4411 SMS parkeren.

Nieuwsartikel ivm tsskomst op gemeenteraad – Parkeerbedrijf OPC

Naar aanleiding van mijn tsskomst op de gemeenteraad van 16 december ivm de concessievergoeding aan parkeerbedrijf OPC het volgend artikel in “Het Nieuwsblad”

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=BLBOZ_20091222_001&PostCode=3600

Verontwaardigd? Lees verder… 

Fontein stadsplein lekt!

Aannemer moet opdraaien voor de kosten.

Dit is toch wel een ongelooflijk verhaal. Een never ending story. Eerst het zwembad en nu weer een fontein! Het lijkt wel of onze stad gespecialiseerd is in lekken. De fontein op het vernieuwde stadsplein (Grote markt- Klokstraat) lekt!

Het vernieuwde stadplein is nog maar net opgeleverd of het Schepencollege en kersvers burgemeester Dries dienen al een aannemer onder de arm te nemen om de lekken te dichten aan de doorloopfontein op de Grote markt.
Bovendien is het stadsplein nog maar recentelijk opgeleverd en dient de aansprakelijkheid en de kost voor de herstelling van de lekken verhaald te worden op de bouwfirma van het stadsplein. De herstelling (ong. 10.000euro) mag niet betaald worden met belastinggeld van de Genkenaar. Als voorbeeld van goed bestuur kan dit tellen!.

Nieuwsartikel ivm tsskomst op gemeenteraad – Parkeerbedrijf OPC

Naar aanleiding van mijn tsskomst op de gemeenteraad van 16 december ivm de concessievergoeding aan parkeerbedrijf OPC het volgend artikel in “Het Nieuwsblad”

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=BLBOZ_20091222_001&PostCode=3600

Verontwaardigd? Lees verder… 

Tussenkomsten gemeenteraad 16-12-2009 ” Begroting 2010″

Ook Genk ontsnapt niet aan de economische crisis. Integendeel, we worden er als derde industriestad van Vlaanderen net hard door getroffen. Daarom vindt PROgenk dat het Genkse stadsbestuur in haar beleidsnota voor 2010 met meer gedurfde initiatieven extra aandacht zou moeten schenken aan de toekomst van alle Genkenaren, in alle wijken van onze stad. Progenk zal tijdens de bespreking van de begroting in de gemeenteraad van 16 december dan ook een aantal zeer haalbare en vooruitstrevende voorstellen lanceren.

Alle Genkse jongeren aan de slag.

Het afgelopen jaar zijn er in Genk meer dan 1000 werklozen bijgekomen, waardoor de werkloosheidsgraad 13,59% bedraagt. Dat is het dubbele van het Vlaams gemiddelde en anderhalve keer het Limburgse gemiddelde. De toename van de werkloosheid is dubbel zo groot bij Genkenaren van niet-Belgische afkomst dan bij die van Belgische afkomst. Vooral de werkloosheid onder jongeren neemt dramatische vormen aan.

PROgenk is dan ook blij met het jeugdwerkloosheidplan dat het stadsbestuur samen met de VDAB en de provincie wil opstarten. Wij vinden echter ook dat de stad meer specifieke en originele maatregelen kan nemen. Om de jeugdwerkloosheid bij de bron aan te pakken en onze jongeren beter gewapend met een goede arbeidsattitude naar de arbeidsmarkt te leiden stelt Progenk voor dat afgestudeerde Genkse jongeren een werkstage kunnen doen in de stadsdiensten en Genkse socio-culturele organisaties. Waarom kunnen pas afgestudeerde schilders voor een stage niet aan de slag voor de stad, verpleegsters of andere zorgverstrekkers in onze rusthuizen, ongeschoolde jongeren in de groendienst enzovoort? Onze jongeren, of ze nu hooggeschoold of laaggeschoold zijn, doen zo werkervaring op die ze in hun cv kunnen vermelden en leren een noodzakelijke werkattitude aan. Waarom zouden we deze jongeren ook niet betalen in een complementaire munt (“de schachtjes” zoals “de Torenkes” in Gent) waarmee ze gratis naar de film en andere culturele activiteiten in Genk kunnen of hun lidgeld van een sportvereniging of de inkom van het zwembad kunnen betalen? Dit kost de stad zo goed als niets en het helpt al onze Genkse jongeren aan de slag.

“Genkse jongeren doen hun eerste werkervaring op in de stad.”

PROgenk vindt ook dat het Genkse stadsbestuur meer inspanningen kan leveren om alle Genkse bevolkingsgroepen in de stadsdiensten aan een job te helpen. Terwijl onze vorige burgemeester fier meldde dat meer dan 60% van de Genkenaren van niet-Belgische origine is, werken er amper 20% van hen voor de stad. Dit kan echt beter.

Een “Instapje” in alle wijken.

Het initiatief “het instapje” in Waterschei om Genkse kinderen met taalachterstand intensief te begeleiden en klaar te maken voor een normale schoolloopbaan heeft schitterende resultaten opgeleverd. PROgenk vindt het dan ook spijtig dat het stadsbestuur dit prachtige initiatief enkel in Waterschei wil behouden. Daarom stellen wij voor om een “instapje” in iedere Genkse wijk, waar kinderen met een grote taalachterstand wonen, in te richten. Hiermee helpen we de Genkse jeugd een goede schoolloopbaan te doorlopen en zo mee te bouwen aan de toekomst van Genk.

Kinderopvang voor alle Genkenaren.

Het gebrek aan kinderopvang verhindert veel vrouwen om hun plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Dit is een probleem dat absoluut onze aandacht verdient. Genk is een jonge stad met veel jonge gezinnen met kinderen. Daarom moet er echt geïnvesteerd worden in meer kinderopvang in alle wijken.

PROgenk stelt dan ook voor dat Stebo het initiatief neemt om samen met werkzoekende kinderverzorgsters een coöperatieve kinderopvang te organiseren waardoor het aanbod aan kinderopvang in de wijken verhoogt. We helpen werkloze kinderverzorgsters aan een job en verhogen de kansen van werkloze moeders op werk.

Een sporthal in iedere wijk.

Het stadsbestuur voorziet 700.000 euro aan erelonen voor de verbouwingen aan het Sportcentrum. Progenk stelt voor om 100.000 euro van dit bedrag te voorzien voor ontwerpkosten van sporthallen in Genk-Noord, Genk-West en Genk-Zuid. Want enkel zo maken we sport toegankelijk voor alle Genkenaren, uit alle wijken.

In dit kader wil PROgenk burgemeester Wim Dries ook herinneren aan zijn belofte naar een haalbaarheidsstudie voor een openlucht zwembad in het Volkspark van Zwartberg. Hierover vinden wij niks terug in het beleidsplan.

Betaalbare mobiliteit voor alle Genkenaren.

In 2010 wordt het mobiliteitsplan dat Genk samen met Hasselt opstelde voorgesteld. PROgenk wil dat in dit plan rekening gehouden wordt met de mobiliteit van alle Genkenaren, vooral de wijkbewoners. Nu is het vaak nog veel te omslachtig om met de bus van wijk tot wijk te reizen, laten de aansluitingen te wensen over en kunnen veel Genkenaren ’s avonds hun bestemming niet meer bereiken.

Een goed, betaalbaar openbaar vervoer is nochtans essentieel om de Genkenaren minder met de auto te laten rijden en zo bij te dragen tot een duurzaam, milieuvriendelijk Genk.

De voorstellen van Progenk hebben zo goed als geen impact op het beschikbare budget van de stad Genk. Het zijn haalbare voorstellen die ten goede komen van alle Genkenaren. Enkel met vernieuwende en haalbare initiatieven kunnen we van Genk een moderne stad maken die klaar is om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

Tussenkomst gemeenteraad 16 december 2009

Agendapunt 36 : PROgenk hekelt gemiste kans om parkeertarieven te doen dalen in Genk (Patrick Uminski)  

PROgenk is positief over het feit dat er een bijkomende parkeerzone gecreëerd wordt aan het station. Wij begrijpen echter niet dat de concessievergoeding, net als verleden jaar, gehandhaafd blijft op €700.000. En dit ondanks het feit dat de concessionaris kan beschikken over een groter te controleren gebied. Dit zal ongetwijfeld een positieve invloed hebben op de omzetcijfers van OPC*. Alleen de Genkenaar heeft hier niets aan. Immers de concessievergoeding blijft €700.000.

Wij als PROgenk hadden liever gezien dat het schepencollege beter had onderhandeld in het belang van de Genkenaren. Het schepencollege had volgende suggesties in de weegschaal moeten leggen bij de onderhandelingen :

1) Het schepencollege had een hoger concessievergoeding moeten bedingen van de concessionaris. Deze extra middelen zijn meer dan welkom.  

2) Men had de parkeertarieven kunnen doen dalen aangezien de concessionaris kan beschikken over een groter te controleren gebied.
Immers de parkeertarieven zijn en blijven te duur.

*OPC, Optical Parking Control bvba

%d bloggers liken dit: