Wie ben ik?

Ik ben Patrick UMINSKI en geboren (Summer of ’69) en getogen Genkenaar. Ik ben getrouwd met Barbara en papa van 2 kapoenen; Laurens (°1998.) en Valérie (°2003). Na eerst samen een aantal jaren bij nonkel Franek in wijk “de Wennel” gewoond te hebben, wonen wij sinds 1996 aan de Oude Zonhoverweg 29 in Boxbergheide.

Zoals mijn familienaam doet vermoeden ben ik van Poolse origine. Het is mijn grootvader Jan UMINSKI die via een omweg naar Genk, in 1927, is gekomen. Samen met vele andere landgenoten, om hier een beter bestaan op te bouwen. Mijn vader Wladek UMINSKI, gep. mijnwerker, woont nog steeds in zijn geboortehuis aan de Groenstraat (Winterslag). Mijn moeder Liliane MULKENS, heeft een tijdje gewerkt in de Phillipsfabrieken in Hasselt, maar al snel bleek haar dagtaak niet te combineren met het opvoeden van 4 zonen.

Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Winterslag, meer bepaald de tweede cité achter de PARO. Mijn jeugdjaren bestonden voornamelijk uit voetballen, op ons eigen pleintje, maar ook in clubverband bij a.o. SOS BOXBERGHEIDE, DIJKSKENS-DAEL, … Tijdens de zomermaanden (juli en augustus) gingen wij naar de “kolonie” (vandaag heet dat ‘speelpleinwerking’) van Casa Papa Giovanni. Tijdens mijn publiciteitsjaren ben ik ook geïnteresseerd geweest in de duivensport. En dit vooral onder invloed van mijn vader, een duivenmelker. ’s Vrijdags of ‘s zaterdags duiven ‘korven’. En ’s zondags werden de duiven dan gelost. Hoe dikwijls ben ik ’s zondags niet met mijn fietske naar het duivenlokaal, de PARO, gereden om te vragen “hoe laat zijn ze gevallen?”.

Mijn lagere school liep ik aan de Montfortschool, aan de Noordlaan in Winterslag. Destijds een van de grootste basisscholen in het Genkse. Mijn middelbare studies volgde ik aan het Technisch Instituut St. Lodewijk, waar ik ben afgestudeerd in de richting Electronica. Na mijn middelbaar heb ik nog een jaartje avondschool gelopen aan de Provinciale Hogeschool te Hasselt, richting bedrijfsadministratie.

  • Na eerder gewerkt te hebben bij Yoko Fresh Food (ploegcoördinator) en
  • ALZ (operator Gieterij),
  • ben ik sinds 1999 in dienst bij Interelectra, nu Infrax, dienst kabeldistributie regio Genk. Het is een job die mij een enorme voldoening schenkt om elke dag de Genkenaar ten dienste te kunnen zijn. Dankzij de samenwerking van Interelectra en Telenet beperkt onze opdracht zich niet enkel tot kabeltelevisie, maar horen ook internet en telefonie via ‘onze’ kabel tot onze opdrachten.
  • Sinds 2010 ben ik toezichter ‘Onderhoud en Exploitatie’. Deze job houdt voornamelijk in de planning/coordinatie van onze aannemer en dit ivm kabelfouten, herstellen van schade aan ons elektriciteits- en kabeltelevisienetten, … Ook het bestellen van materialen (laagspanningskasten, tv-kastjes, verlichtingspalen en -armaturen, ed) behoren tot mijn takenpakket.

In 1998 ben ik lid geworden van de sp.a. En dit met de bedoeling om niet aan de zijlijn te blijven staan. Zo ben ik binnen sp.a-Genk al verschillende jaren secretaris, en dit tot op heden, van onze lokale partij. In 2006 vond ik de tijd rijp om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik behaalde toen een meer dan behoorlijke score. 711 mensen hebben mij hun vertrouwen gegeven. Door dit vertrouwen ben ik eerste opvolger geworden binnen ons partij mocht er iemand verzaken aan zijn/haar mandaat als gemeenteraadslid. Al vrij snel kreeg ik deze kans. In januari 2007 werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, in mei 2007 mocht ik mijn eed als gemeenteraadslid afleggen. Totop de dag van vandaag ben ik mijn kiezers dankbaar voor hun vertrouwen en voor de kans die zij mij gaven.

Een kans die ik met beide handen heb gegrepen. Bovendien heb ik gedurende de periode als gemeenteraadslid een bijkomende opleiding, Bestuurwetenschappen (2,5jaar), aan het PLOT (Provinciaal Limburgs Trainings- en Opleidingsschool voor de overheid) gevolgd en dit om de werking van een gemeente/stad nog beter te kunnen begrijpen. Deze opleiding is verplicht voor iedere werknemer die ooit in statutair dienstverband wil werken voor onze stad.

Hobby’s : 

  • Vrijwilliger/bode bij De Voorzorg, zitdag op dinsdagavond (18u00-19u30) in Boxbergheide in de Zandoerstraat
  • vrijwilliger InterSport Winterslag, 4de provinciale 
  • lid Ouderraad katholieke basisschool “De Witte School”, Boxbergheide 
  • lid VHTL-Boxbergheide.

Vanwaar politiek?

Er zijn een aantal factoren die een beslissende rol hebben gespeeld om mij politiek te engageren. Zo blijf ik het spijtig vinden dat het huidige stadsbestuur nooit echt heeft geïnvesteerd in de wijken, in de cités, het negeren van de mening van 11.000 Genkenaren tijdens de referendum van 9 juni 2002 of het gebrek aan respect voor de Winterslagse voetbalgeschiedenis. Iedereen kent KFC Winterslag, behalve blijkbaar … onze huidige oude stadsbestuur. Tenslotte is het beter onze Stad te besturen door een meerderheid die bestaat uit een coalitie, zodat de genomen besluiten en compromissen kunnen rekenen op een groter maatschappelijk draagvlak. Want daar is het allemaal toch om te doen, de Genkenaar actief betrekken in de verdere uitbouw van onze Stad.

Advertentie
%d bloggers liken dit: