Schriftelijke vragen aan het schepencollege (13 november 2011 – antwoord CBS 01 dec 2011 )

1- Buitenmuur C-mine :
onlangs stelde ik vast dat er 2 grote gaten (vandalisme?) aanwezig zijn in de unieke buitenmuur van C-Mine. En dit net tegenover de Aldi op de Wilde Kastanjelaan.
Vraag aan CBS: Kan men de bevoegde diensten hiervan op de hoogte brengen m.h.o.o. de herstelling aangezien deze beschadigingen deze unieke muur ontsieren.

Antwoord CBS :
De muur aan de Wildekanstanjelaan is aan restaurantie toe. Een architect werd hiervoor aangesteld op 08.09.2010. De ontstane gaten zijn waarschijnlijk het gevolg van veroudering. Er werden voor het materiaaltechnisch vooronderozek geen stenen uit de muur gehaald, er lagen immers voldoende losse stenen op de grond (zowel dekstenen als parement). Deze werden voor onderzoek meegenomen, de genormaliseerde kernen werden in het labo zelf uitgeboord.
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek kan het restauratiedossier volledig afgewerkt worden. De procedure verloopt dan als volgt :

 • het dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd
 • tevens wordt het dossier bij Onroerend Erfgoed / cel industrieel erfgoed ingediend voor pre-advies
 • op basis van beide adviezen wordt het dossier in voorkomend geval aangepast of aangevuld
 • het definitieve dossier wordt voorgelegd
 • het defintieve restauratiedossier wordt ingediend bij Onroerend Erfgoed Limburg
 • Onroerend Erfgoed Limburg controleert het dossier op conformiteit en stuurt het dan door naar Brussel
 • Het wordt ingeschreven op de wachtlijst, in dit geval die van 2013 (de lijst wordt telkens afgesloten september)
 • de werken kunnen ondertussen indien gewenst al aanbesteed worden, maar nog niet toegewezen
 • de premie wordt toegekend in 2013, dan pas kunnen de werken toegewezen worden en uitgevoerd worden.
 • Conclusie : de renovatie van deze buitenmuur kan nog 2 jaar op zich laten wachten!

  2 – Nieuw zebrapaden Noordlaan – hinderlijk parkeren

  Uit vele reacties blijkt dat men de aanleg van de nieuwe zebrapaden, met accentverlichting, aan de Noordlaan als positief ervaart en dat de investering die hier gedaan werd de veiligheid van de zwakke weggebruiker ten goede komt.
  Echter :
  1- regelmatig komt de opmerking terug dat men op sommige van deze nieuwe zebrapaden tot aan het zebrapad kan parkeren. Dit kan de zichtbaarheid van een voetganger die wil gaan oversteken belemmeren.
  2- een bijkomend probleem ivm zichtbaarheid is dat, indien er een auto geparkeerd staat thv Noordlaan nr. 112, deze beperkt wordt voor de automobilist die vanuit de Dwarsstraat de Noordlaan wil oprijden en links (richting Zonhoven) wil afslaan. (Zie bijgevoegd plannetje) Men heeft dan geen goed zicht op het verkeer dat uit de richting van Casa papa Giovanni komt.

  Vraag aan CBS : ik meen te weten dat men tot 5m of 6m voor en na een zebrapad niet mag parkeren. Indien men deze wettelijke verkeersbepaling hier toepast dan zijn beide problemen opgelost. Kan men dit laten onderzoeken?

  Antwoord CBS :
  Volgens de wegcode mag er geparkeerd worden op de plaats, aangeduid op het overgemaakt plannetje. Het betreft hier een aangelegde vrijliggende parkeerstrook. Over de ganse lengte van de Noordlaan is dit trouwens het geval. Het is volgens de wegcode “verboden een voertuig te parkeren op de rijbaan op minder dan 5meter voor de oversteekplaats voor voetgangers”. Dat is hier dus niet van toepassing.
  Dat neemt niet weg dat de bestaande toestand gevaarlijk kan zijn. Het probleem zal asap ter plaatse onderzocht worden door onze Technische Werkgroep Mobiliteit (TW). Mogelijk kunnen een strookje parkeerverbod, arceringen en/of anti-parkeerpaaltjes soelaas bieden.

  Conclusie : het zicht wordt voor de uitrijdende automobilist die de wijk (Winterslag 2) verlaat via de Dwarsstraat, en de Noordlaan dient op te rijden, verbeterd! Een ingreep die verkeersveiligheid rond dit kruispunt(Dwarsstraat X Noordlaan) zal vergroten!

  3- Snelheidsmeting en snelheidsremmende maatregelingen dringen zich op in de Boxbergstraat.

  In de nacht van 13 nov. is er een zwaar ongeval gebeurd op de Boxbergstraat in Boxbergheide. Overdreven snelheid is zeker één van de redenen gezien de ravage dat is aangericht op deze straat. De wagen belandde zowaar in de voortuin van een omwonende.

  De Boxbergstraat is een drukke straat die recent is heraangelegd en zelfs iets smaller gemaakt is om de snelheid ‘van de straat’ te halen. Echter gezien de bijna ‘kaarsrechte’ ligging nodigt deze straat uit tot overdreven snelheid. Zeker ’s nachts, aldus een omwonende.

  Vraag aan CBS : vandaar dat ik het stadsbestuur wil vragen om hier een meting te plaatsen. Deze snelheidsmeting bestaat eruit om enerzijds het aantal wagens te tellen (drukte) dat van deze straat gebruik maakt en anderzijds dient ook de snelheid gemeten te worden van deze voorbijrijdende auto’s. Uit analyse van deze metingen zal moeten nagegaan worden of hier snelheidsremmende ingrepen wenselijk zijn. Omwonenden twijfelen hier niet aan. En dit ter voorkoming van erger!

  Antwoord CBS :
  Van 27.10.11 t/m 08.11 werden er preventieve snelheidsmetingen uitgevoerd met onze radar. Uit het onderzoek blijkt dat de snelheidsbeperking 50km/u goed nageleefd wordt. De gemiddelde snelheid komt zelfs wat lager uit op 47km/u. Er dringen zich dan ook volgens ons geen bijkomende snelheidsremmende maatregelen op. Waarschijnlijk creëren enkele hardrijders een subjectief onveiligheidsgevoel bij sommige bewoners.
  De verkeerscommissie is bij dergelijke meetresultaten van oordeel dat de beschikbare middelen van de stad en politie best ingezet worden op plaatsen waar wel problemen worden vastgesteld.

  Conclusie : de vraag is natuurlijk wanneer deze snelheidscontroles werden uitgevoerd? Overdag? Terwijl het probleem zich vooral ’s nachts blijkt voor te doen!

  Advertentie

  Geplaatst op 28/11/2011, in Uncategorized. Markeer de permalink als favoriet. Een reactie plaatsen.

  Geef een reactie

  Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

  WordPress.com logo

  Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

  Facebook foto

  Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

  Verbinden met %s

  %d bloggers liken dit: