Gemeenteraad 25 okt 12 – tsskomst ivm Ford namens PROgenk

Voorzitter, burgemeester, schepenen, collega’s,

 Gisteren is er geweend in Genk. Met één kille pennentrek werd een volledige gemeenschap in een collectieve depressie gestort. Beloften werden gebroken, contracten niet nagekomen. Dit heeft diepe wonden geslagen in Genk en in heel Limburg. Ieder van ons hier aanwezig kent wel iemand die getroffen werd door deze laffe daad. De mensen zelf hebben zich absoluut niets te verwijten. Overuren kloppen en zelfs loonsinlevering ten spijt! Er zullen forse maatregelen moeten worden genomen om deze wonden te helen.

 In de eerste plaats steunen wij de vakbonden om voor de getroffen werknemers en hun gezinnen alles uit de brand te slepen wat maar kan. Het gaat hier om het leven en de toekomst van 10.000 Limburgse gezinnen. Dit is een uitzonderlijke gebeurtenis die uitzonderlijke maatregelen vereist. Daarom moeten alle mogelijkheden van ontslagvergoedingen en outplacement ten volle benut worden. Het belangrijkste is immers dat zoveel mogelijk mensen weer aan de slag kunnen.

 Collega’s : de mensen rekenen nu op hun politici!

 De sluiting van Ford Genk heeft echter niet alleen gevolgen voor de mensen die er werkten maar ook voor de mensen die er nooit zullen werken. Daarom vraagt PROgenk dat er onmiddellijk op zowel lokaal, Limburgs, Vlaams als federaal niveau een taskforce wordt opgericht die een industrieel toekomstplan voor Genk en Limburg uitwerkt. Genk is de derde industriestad van Vlaanderen en moet dat blijven. De sluiting van Ford Genk veegt 50% van de industriële tewerkstelling in Genk van tafel. De industriële know how en vaardigheid van Genk moet behouden blijven en op korte en middellange termijn worden ingezet voor een nieuwe industriële revolutie in Genk. Een uitzonderlijke situatie vraagt uitzonderlijke maatregelen. De Limburgse Reconversie Maatschappij moet extra middelen krijgen om ze in te zetten voor de industriële redding van Genk en Limburg. Genk kan dit niet alleen. Maar samen met de Vlaamse overheid kunnen we er nu wel al werk van maken. Die verantwoordelijkheid moet Vlaanderen nemen.

 Collega’s op lokaal niveau moet onze stad onmiddellijk het initiatief nemen om alle maatschappelijke partners samen te brengen om deze ramp om te buigen in een hoopvol project. Zowel werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, middenstandsorganisaties als welzijnsorganisaties moeten de handen in elkaar slaan om de Genkenaren weer hoop te geven. Laten we iedere Genkenaar die getroffen wordt door de sluiting van Ford persoonlijk ontmoeten en aanspreken en samen op weg zetten naar een nieuwe toekomst.

 Collega’s : de mensen rekenen nu op hun politici!

 Gisteren hebben we geweend in Genk. Laten we vandaag onze tranen drogen en samen onze schouders zetten onder een nieuw industrieel project voor Genk. Nu telt solidariteit meer dan ooit. Als stad kunnen we die solidariteit organiseren.

 Collega’s : nu meer dan ooit “geen woorden maar banen”!

Advertentie

campagne t-shirt

T-shirt Uminski

advertentie Weekkrant – Wie gaat er recht door zee voor de Genkenaren?

VEEL GEDAAN… nog veel te doen : deze 3 gemeenteraadsleden voerden met PROgenk gedurende 6 jaren een actieve, opbouwende oppositie in de Gemeenteraad tegenover de CD&V/NV. A-meerderheid. PROgenk pleitte telkens om het ’beton- en imagogestuurde beleid’ bij te sturen naar de dagdagelijkse zorgen van de Genkenaren: werkloosheid, schoolproblemen, te dure woningen, moeilijke tijden voor sport- en culturele verenigingen…

Deze 3 gemeenteraadsleden vormen een hecht team binnen de PROgenk-groep. Zehouden van RECHT DOOR ZEE: mensen beluisteren en ervoor gaan als ze het mogelijk zien. Hier zijn enkele voorbeelden van waar ze zich voor ingezet hebben gedurende de 6 voorbije jaren:

• PROPERE LUCHT voor GENK-ZUID: het E-Missieplan met aanstellen Milieumanager, het overschakelen van het gevaarlijke afvalhout naar zuiver hout door de elektriciteitscentrale van Langerlo…

• PARKEERVERBOD voor VRACHTWAGENS in de WIJKEN.

• Nieuwe en veilige SPOORWEGBRUG in TERMIEN: overeenkomst Stad met NMBS…

• HET GENKSE ZEBRAPAD: met speciale verlichting cfr. Noordlaan…

• SMS-PARKEREN.

• Tussenkomsten om de WATEROVERLAST bij hevige regen in te dijken : Termien, Vijverstraat,…

• Verdere uitbouw C-MINE : verbinding met Vennestraat (plan is er) en met de Terril (strijd voor wandel- en recreatiegebied)…

• HET FIETSPAD van de ZANDOERSTRAAT.

• VERBETEREN van HET STEDELIJK ZWEMBAD : betere uren voor sporters en senioren ; verbeteren technische tekorten bv. de lekken waardoor zwembad 3 jaar dicht was…

• Het verzet tegen DE SNELTRAM door de Maten en Termien, met reeds in 2009 duidelijk standpunt van PROgenk voor HET CAETSBEEKTRACE ten oosten van de Westerring…

Persbericht : Grondige renovatie zwembad Boxbergheide en uitbreiden met kleine tribune

Afbeelding PROgenk stelt tevreden vast dat het stadsbestuur van mening is veranderd wat betreft het sluiten van het zwembad in Boxbergheide. Daar waar schepen Dullers in het verleden sprak over ‘palliatieve zorgen’ voor het zwembad van Boxbergheide is men nu tot inkeer gekomen om het zwembad te renoveren. Alleen jammer dat men het zwembad de laatste jaren heeft verwaarloosd wat de renovatie een stuk duurder zal maken.   

“Blijkbaar hebben ze op de een of ander manier lucht gekregen van ons programmapunt ivm het zwembad waarin wij stellen dat het zwembad grondig dient gerenoveerd te worden.” Recent heeft men op onze vraag een extra zonnewering aangebracht om eens iets beter zicht te hebben op het gebeuren in het zwembad, maar het zicht blijft onvoldoende. Ook functioneren de douches niet altijd naar behoren. Een grondige renovatie van het zwembad dringt zich op wat ook een uitstekende gelegenheid is om het zwembad uit te breiden met een kleine tribune zodat ouders de vorderingen van hun kinderen in het zwembad beter kunnen volgen. Bovendien verhoogt dit ook de veiligheid naar de kinderen toe.

Wordt opgevolgd!

tsskomst gemeenteraad 24 mei 2012 ivm ‘iedereen genkt-campagne’

tijdens de gemeenteraad ontstond er een interessant discussie over het al dan niet ‘overkopen’ van het domein ‘www.iedereengenkt.be’ van de slimme Nederlander. De Nederlander had een maand (29 dec 2010) later nadat onze stad haar ‘iedereen genk’-campagne (november 2010) had gelanceerd deze domeinnaam later registeren op zijn naam. Iets wat het ontwerpbureau blijkbaar had nagelaten? De Nederlander betaalt ong €15 /jaar voor dit domeinnaam. Het stadsbestuur denkt eraan om deze domeinnaam over te kopen. Natuurlijk tegen een forse meerwaarde. Echter heb ik het stadsbestuur afgeraden dit te doen en een administratieve procedure aan te spannen tegen deze persoon. De kans op slagen is zeer groot aangezien wij als stad ‘iedereen genkt’ als merk hebben gedeponeerd en aldus ons belang kunnen aantonen in deze. We hebben de ‘wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechterlijke registreren van domeinnamen” aan onze kant! Wordt vervolgd!

Gemeenteraad 24 mei 2012 : PROgenk pleit voor een vereenvoudigd parkeertarief in onze stad.

PROgenk wenst zich onthouden bij dit agendapunt omwille van 2 redenen :
1° vrachtwagens horen niet in thuis in woonwijken.
2° we begrijpen nog steeds niet het onderscheidt die men maakt voor een personenwagen € 300/jaar (parking tss politiekantoor en de VDAB) en voor een vrachtwagen €150/jaar. Vandaar onze onthouding.

– Daarenboven willen wij pleiten voor een meer vereenvoudigd parkeertarief, immers op dit moment zijn er 8 verschillende parkeertarieven, wij stellen voor om naar 2 (maximaal 3) parkeertarieven te gaan! Samenhangend, met dit voorstel, de dagtarieven nog verder te vereenvoudigen. Nu zijn er 3 verschillende verschillende dagtarieven.

– Verder vragen wij om het maailveldparkeren (kort parkeren) minder aantrekkelijk te maken en dit kan ons inziens door het ondergronds parkeren (lang parkeren) goedkoper te maken!

– Ook willen wij vragen om de parkeeraanduidingen (parkeerlijnen op de grond) te inventariseren en daar waar nodig te verbeteren. Maar al te vaak stellen wij vast dat een voertuig ‘misparkeert’ staat door het ontbreken van een duidelijke afbakening van het parkeervlak. Deze inventarisatie zal onze parkeercapaciteit ten goede komen.

Versoepeling parkeerverbod voor vrachtwagens in de woonwijken!

gemeenteraad 15 maart 2012 : Vragen i.v.m. versoepeling omtrent het parkeerverbod voor vrachtwagens!

Vragen i.v.m. versoepeling omtrent het parkeerverbod voor vrachtwagens (Patrick Uminski)

Via de pers vernemen wij dat de meerderheid toch een versoepeling zal toestaan op het recent ingevoerde parkeerverbod voor vrachtwagens in de wijken. Hoe kan dit nu? Met heel veel vuur en passie heeft de meerderheid dit reglement, op initiatief van PROgenk, verdedigd … maar wat blijkt? Het parkeerverbod is nog maar net in werking en het verbod wordt uitgehold!

 Waarom deze versoepeling?
Immers het parkeerprobleem is en blijft een probleem van de werkgever. Dat heeft U toen gezegd en dat zeggen wij nu nog steeds!

 Waar gaat U deze vrachtwagens parkeren?
Gaan wij nu voor iedere werknemer die zijn voertuig/camionette mee naar huis mag nemen een parkeerplaats voorzien “op 5 minuten van zijn huis (HBvL 02/12)” zoals u beloofd heeft aan de vrachtwagenchauffeurs!

 Waarom is een parkingplaats huren voor een vrachtwagen (€150,00/jaar) in onze stad goedkoper dan het huren van een autostandplaats (€300,00/jaar)? Welke visie zit hier achter? Als partij kunnen alleen maar vaststellen dat electoraal gewin het heeft gehaald van de verkeersveiligheid in de wijken! PROgenk is tegen deze versoepeling!

Zichtbaarheid Noordlaan vanuit Dwarsstraat minimaal voor automobilist.

Gemeenteraad 15 maart 2012 : Probleem i.v.m. zichtbaarheid oprijden Noordlaan vanuit Dwarsstraat richting Zonhoven (reeds gemeld op 13.11.2011). Vraag naar oplossingen hieromtrent!

Op 13 nov 2012 heb ik melding gemaakt, via een schriftelijke vraag (email), van het probleem dat de automobilisten die de 2de cité verlaten via de Dwarsstraat en richting Zonhoven wensen te rijden het aankomend verkeer (vanuit Casa Papa Giovanni) niet of onvoldoende zien aankomen indien er auto’s staan geparkeerd ter hoogte van Noordlaan 131.

Op 24 november 2012 wordt er een antwoord geformuleerd vanuit onze stedelijke verkeerscommissie. Hierin erkennen zij dit probleem. En ik citeer “mogelijk kunnen een strookje parkeerverbod, arceringen en/of anti-parkeerpaaltjes soelaas brengen”. Vandaag zijn we 4 maanden verder en het probleem is nog steeds niet opgelost!

Extra zebrapaden op de Hasseltweg zijn nodig.

Gemeenteraad 15 maart 2012 : Vraag om het voorzien van de noodzakelijke zebrapaden (oversteekplaatsen om het winkelbezoek te vergemakkelijken) op de Hasseltweg.

De Hasseltweg tussen de Martinibrug en de rotonde aan de Landwaartslaan is nu ruim één jaar volledig gerenoveerd. We kunnen niet zeggen dat de renovatie volledig geslaagd is, maar toch komt het in de buurt. Want zo zijn er tussen beide vernoemde punten een 16-tal oversteekplaatsen, om het winkelbezoek aan beide zijden van de Hasseltweg te vergemakkelijken, die nog steeds niet voorzien zijn van zebrapaden. Enkel aan de rotondes zijn er zebrapaden. We beseffen dat het hier gaat om een gewestweg, maar als hier een ongeluk gebeurt dan kan de stad het uitleggen. Vandaar dat wij omwille van de verkeersveiligheid van de voetgangers vragen DRINGEND werk te maken van deze noodzakelijke zebrapaden op de Hasseltweg.

Nieuwjaarswensen 2012

%d bloggers liken dit: